SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladší žiaci 2023/2024
Číslo
BA49
Čas
10:15
Dátum
13.04.2024
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
MHK Piešťany A
B
Hostia
HKM Šaľa
Konečný
výsledok
41
24
Polčas
(20')
22
16
Výsledok
(40')
41
24
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
26
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Roland Vencel
26909
2;10;15;17
4
3
Erik Srdoš
28681
20
1
5
Jakub Ertl
26499
6
Sebastián Čulák
27475
7
Šimon Šintál
26497
11;22
38;[39]
4
8H
Filip Hrubina
30502
4;9;12;13
29;30;31
7
9
Lukas Antal
30835
1
24;26;34;36
5
11
Samuel Krajčík
26940
16;19
41
3
13
Denis Kluc
27571
27;35;37
3
14
Tobias Johann Brandhuber
30837
3;5;7;14
23;25;28;33
8
15
Peter Kuchar
28513
18;21
40
3
18
Michal Gigac
26882
19
Matej Trnovec
30863
31
Martin Nedorost
30701
6;8
32
3
63
Jakub Urban
27146
68
Samuel Popovič
26867
A
ZVD:
Nora Csukaová
Podpis:
B
Tréner:
Nora Csukaová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Denis Oriško
27148
3
Martin Horváth
28571
4
Ervín Miško
26913
23
1
5
Richard George Conklin
30248
8;9;10
17;19;20;21
7
9
Matúš Kukučka
28577
11
Kristián Pohančaník
27155
1;2;3;4;6;11;12;16
24
9
2
15
Rafael Filip Száraz
29815
5;7;13;14;15
22
6
22
Matúš Pačes
29281
42
Andrej Berecz
27169
22
45
Daniel Klusa
25526
18
1
A
ZVD:
Tomáš Bogár
Podpis:
B
Tréner:
Andrej Petro
Licencia:
A
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Moravčík Dušan
Zdravotná služba:
Ďurinová Darina
Časomerač:
Palec Matej
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Palcová Elena
Podpis:
Rozhodca:
Maroš Jakubík
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:37
9
1:0
01:10
11
1:1
01:19
2
2:1
01:41
14
3:1
02:02
8H
4:1
02:22
14
5:1
02:58
31
6:1
03:20
11
6:2
03:45
14
7:2
04:31
31
8:2
05:17
8H
9:2
05:57
2
10:2
06:29
7
11:2
06:53
8H
12:2
07:15
8H
13:2
07:34
14
14:2
08:14
2
15:2
09:04
11
15:3
09:26
11
16:3
09:43
11
16:4
11:53
15
16:5
12:16
2
17:5
12:34
11
17:6
12:50
15
18:6
14:07
15
18:7
14:21
11
19:7
14:35
5
19:8
14:57
5
19:9
15:40
3
20:9
15:56
5
20:10
16:26
15
21:10
16:54
11
21:11
17:21
11
21:12
17:53
7
22:12
18:21
15
22:13
18:55
15
22:14
19:10
15
22:15
19:34
11
22:16
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:10
14
23:16
20:29
5
23:17
21:25
45
23:18
21:37
9
24:18
22:06
14
25:18
22:37
9
26:18
23:05
13
27:18
23:29
14
28:18
23:43
5
28:19
24:18
5
28:20
25:49
8H
29:20
26:07
8H
30:20
26:33
8H
31:20
27:41
31
32:20
28:04
14
33:20
28:35
5
33:21
28:46
9
34:21
29:20
13
35:21
31:19
9
36:21
32:02
13
37:21
32:18
7
38:21
33:51
42
Vyluc2m
33:54
7
39:21
35:50
15
40:21
36:29
15
40:22
37:14
4
40:23
38:04
11
40:24
38:39
42
Vyluc2m
39:24
11
Vyluc2m
39:33
11
41:24
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca