SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladší žiaci 2023/2024
Číslo
BB21
Čas
10:00
Dátum
09.03.2024
Miesto
MŠH Kysucké Nové Mesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
MŠK Kysucké Nové Mesto
B
Hostia
MHK Piešťany B
Konečný
výsledok
30
18
Polčas
(20')
11
10
Výsledok
(40')
30
18
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
30
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Matej Čavajda
25962
2
27;29
3
N
3
Filip Ďurana
29427
9;10
20;25;26
5
6
Lukáš Švík
29033
1;3
2
7
Matej Cipko
25914
4;11
12;14;16;19;21;28;30
9
9
Milan Piesecký
28529
17;22;23;24
4
12
Matyáš Krajč
25963
14
Daniel Sucháň
29032
15
Maximilian Podolak
26162
5;6;7;8
13;15;18
7
A
ZVD:
Miloš Hartel
Podpis:
B
Tréner:
Branislav Podolák
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
25
Peter Kuchar
28513
26
Michal Gigac
26882
27
Erik Srdoš
28681
5;6
14
3
28
Roland Vencel
26909
1;2;7;8
12;13;16;18
8
29
Daniel Prouza
26908
9
1
30
Samuel Krajčík
26940
3;4
11;15;17
5
34
Hubert Pribus
29675
36
Marek Žilinský
29011
38
Simon Popovič
28690
39
Samuel Popovič
26867
10
1
63
Edward Chvalný
29525
A
ZVD:
Viktor Pista
Podpis:
B
Tréner:
Peter Palec
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Ceniga Miroslav
Zdravotná služba:
MUDr. Hartel Miloš
Časomerač:
Vavro Peter
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Ďurana Igor
Podpis:
Rozhodca:
Jakub Mindek
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:38
28
0:1
01:50
6
1:1
03:37
28
1:2
03:50
2
2:2
05:01
6
3:2
06:52
30
3:3
07:09
7
4:3
07:53
30
4:4
08:34
2
Napom
08:46
27
4:5
08:58
15
5:5
09:31
27
5:6
09:47
15
6:6
12:27
28
6:7
12:55
15
7:7
14:06
15
8:7
14:30
28
8:8
15:59
29
8:9
16:13
3
9:9
17:16
3
10:9
17:50
7
11:9
18:43
39
11:10
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:23
7
12:10
21:33
15
13:10
22:03
30
13:11
22:13
7
14:11
23:01
15
15:11
23:19
28
15:12
23:49
28
15:13
24:02
7
16:13
24:28
9
17:13
26:44
27
17:14
27:12
30
17:15
29:05
15
18:15
29:27
28
18:16
30:29
7
19:16
31:23
30
19:17
32:06
3
20:17
32:33
7
21:17
33:37
9
22:17
34:07
9
23:17
34:32
9
24:17
35:13
3
25:17
35:33
3
26:17
36:55
2
27:17
37:30
28
27:18
37:41
7
28:18
38:16
2
29:18
39:52
7
30:18
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca