SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladší žiaci 2023/2024
Číslo
BB1
Čas
15:00
Dátum
27.01.2024
Miesto
ŠH MŠK Považská Bystrica
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
MŠK Považská Bystrica B
B
Hostia
MHK Piešťany B
Konečný
výsledok
15
11
Polčas
(20')
7
5
Výsledok
(40')
15
11
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
75
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Sebastián Janiš
29656
4
Tomáš Kapina
29661
5
Michal Papšo
29667
10;[13]
2
2
6
Andrej Kutiš
29653
7
Lukáš Janči
29657
2
8;9;11;❼
4
8
Adrián Hromádka
29663
5
12;14
3
9
Adam Kuchar
29654
3;6;7
15
4
N2
10
Lukáš Jakubec
29668
11
Matúš Mozola
29660
12
Boris Betinský
29434
13
Samuel Buday
29629
4
1
14
Dominik Mikuš
29674
1
1
A
ZVD:
Ladislav Kovačin
Podpis:
B
Tréner:
Ladislav Kovačin
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
---
2:
---
3:
---
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
14
Nam Cuong Nguyen
26532
25
Hubert Pribus
29675
26
Erik Srdoš
28681
27
Samuel Krajčík
26940
2;4;5
8;9;11
6
28
Michal Gigac
26882
7;10
2
29
Peter Kuchar
28513
30
Daniel Prouza
26908
34
Marek Šilhavík
27977
3
6
2
35
Marek Žilinský
29011
36
Nikolas Nedorost
29540
38
Samuel Popovič
26867
1
1
39
Simon Popovič
28690
63
Jakub Urban
27146
A
ZVD:
Viktor Pista
Podpis:
B
Tréner:
Peter Palec
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Martin Nedorost
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
---
2:
---
3:
---
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Miroslav Tabačár
Zdravotná služba:
Michaela Muraňová
Časomerač:
Viktor Starosta
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Ľubomír Chabada
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:45
38
0:1
05:42
14
1:1
06:34
7
2:1
12:43
27
2:2
12:49
9
3:2
13:14
9
Napom
13:54
13
4:2
14:27
34
4:3
14:46
8
5:3
17:17
27
5:4
17:35
9
6:4
18:42
9
7:4
19:07
27
7:5
2.polčas
m's''
A
B
akcia
23:04
7
8:5
23:55
7
9:5
26:45
34
9:6
27:00
5
10:6
27:18
5
Vyluc2m
27:43
28
10:7
29:13
7
11:7
30:41
8
12:7
31:56
27
12:8
32:57
27
12:9
32:58
9
Vyluc2m
33:34
7
Nepr7m
34:53
28
12:10
35:25
5
13:10
36:08
27
13:11
37:11
8
14:11
38:57
9
15:11
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca