SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Staršie žiačky 2023/2024
Číslo
B-108
Čas
10:10
Dátum
23.03.2024
Miesto
ŠH Partizánske
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
MŠK Dubnica n./Váhom
B
Hostia
MHáK Martin
Konečný
výsledok
21
25
Polčas
(25')
4
12
Výsledok
(50')
21
25
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
20
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Ewelin Balážová
29221
2
Emma Ficková
27288
5
1
3
Šárka Lamačková
27533
2;3
6;15;19
5
4
Linda Pernišová
27641
1;[4]
8;❼;13;[21]
5
5
Michaela Stekla
25546
6
Karolína Kučerová
28741
10;12
2
7
Diana Mašlejová
28786
9;14;18
3
8
Gréta Koišová
26594
9
Alexandra Marušincová
25551
11;17;20
3
10
Ella Filípková
29391
13
Viktória Danišová
26272
14
Chiara Janišová
29097
7;16
2
A
ZVD:
Miroslav Škandík
Podpis:
B
Tréner:
Veronika Kristínová
Licencia:
D
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
7:32
2:
16:26
3:
33:25
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Dibdiaková Tamara 30877
XXX16
5
Mia Uličianska
05170
4
1
6
Miriama Šimková
04890
1;2;8;10;12
5
8
Laura Pirohová
28872
25
1
9
Marunová Miriam 25248
XXXX9
5
1
10
Stela Figurova
27332
3;9
13
3
11
Soňa Uličianska
05169
11
[14];15;17;22;24
6
15
Lea Lamošová
29749
2
16
Lea Štrbáková
29694
6;7
16;18;19;20;[21];23
8
2
18
Kristína Kohútová
26442
A
ZVD:
Ivana Chrenková
Podpis:
B
Tréner:
Ivana Chrenková
Licencia:
B
Platnosť do:    30.09.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
14:24
2:
31:43
3:
46:57
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Duchovičová Lucia
Zdravotná služba:
Škultétyová Katarína
Časomerač:
Morávek štefan
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Dobiašová Jana
Podpis:
Rozhodca:
Pavol Mihálik
Podpis:
Rozhodca:
Dominik Holboj
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
02:40
6
0:1
06:47
6
0:2
07:30
10
0:3
09:04
4
1:3
09:36
5
1:4
11:01
9
1:5
11:45
3
2:5
12:53
3
3:5
13:10
16
3:6
14:36
16
3:7
15:32
6
3:8
16:22
10
3:9
17:31
4
4:9
17:54
6
4:10
23:05
11
4:11
24:24
6
4:12
2.polčas
m's''
A
B
akcia
26:24
2
5:12
27:05
11
5:13
28:06
14
6:13
28:35
10
6:14
29:01
3
7:14
30:20
4
8:14
31:40
4
Nepr7m
32:00
15
Vyluc2m
33:44
7
9:14
34:39
6
10:14
35:05
11
10:15
35:56
16
10:16
36:48
9
11:16
37:07
11
11:17
37:40
6
12:17
38:32
4
13:17
39:13
16
13:18
39:36
7
14:18
40:05
16
14:19
41:01
16
14:20
42:10
3
15:20
42:48
16
15:21
43:10
14
16:21
43:43
11
16:22
44:58
9
17:22
45:25
16
17:23
45:55
7
18:23
46:19
11
18:24
46:37
3
19:24
47:58
9
20:24
48:00
16
Vyluc2m
49:15
4
21:24
49:50
8
21:25
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca