SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky 2023/2024
Číslo
A111
Čas
16:20
Dátum
21.01.2024
Miesto
MŠH Trenčín
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK AS Trenčín B
B
Hostia
SMF HK Žilina
Konečný
výsledok
12
33
Polčas
(20')
4
17
Výsledok
(40')
12
33
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
52
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
9
Terézia Ševcechová
30717
4
1
2
15
Dominika Bulejková
26728
6;7;12
3
17
Denisa Bučková
29208
18
Stela Bystrická
26788
[2]
1
N2
36
Lucia Kováčová
28325
1;3
10;11
4
37
Katarína Husárová
27326
38
Hana Schlesingerová
30775
9;❼
1
2
47
Liana Valachová
28307
5;8
2
60
Rebeka Kováčová
29203
94
Karolína Veisová
25611
98
Damián Zemanovič
27389
A
ZVD:
Katarína Paulínyová
Podpis:
B
Tréner:
Katarína Paulínyová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Lucia Budayová
26782
3
Tamarka Tardová
30479
7;11;15
[22];30;31
6
N
4
Michaela Ďurajková
30797
12;14
2
5
Zoja Zaťková
29095
7
Dominika Čečková
28666
10
Sara Willigerova
26410
1;2;3;5;8;9;10;13;17
23;[25];29
12
12
Veronika Cíbová
30272
14
Kristína Možješová
26714
6;16
18;19;21;27;28;32;33
9
2
19
Sára Mária Sabolová
30427
4
20;24;26
4
27
Kristína Kubová
27284
A
ZVD:
Jozef Horka
Podpis:
B
Tréner:
Terézia Elmusrati
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Igor Bukovič
Zdravotná služba:
Lídia Švarcová
Časomerač:
Milan Kucej
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Alena Malíková
Podpis:
Rozhodca:
Adrián Matis
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:22
10
0:1
02:15
10
0:2
03:14
10
0:3
03:45
36
1:3
05:38
19
1:4
05:44
18
Napom
06:19
18
2:4
06:56
10
2:5
09:07
14
2:6
09:59
3
2:7
11:00
10
2:8
11:58
10
2:9
12:48
17
Nepr7m
13:09
10
2:10
13:45
36
3:10
13:46
14
Vyluc2m
13:56
3
3:11
14:40
4
3:12
14:59
9
4:12
16:06
10
4:13
16:58
4
4:14
17:37
3
4:15
18:11
14
4:16
18:31
3
Napom
19:06
10
4:17
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:18
14
4:18
20:49
47
5:18
22:43
15
6:18
23:26
14
6:19
24:12
19
6:20
25:58
15
7:20
26:08
14
7:21
27:12
47
8:21
27:25
18
Vyluc2m
27:28
3
8:22
28:30
10
8:23
29:10
38
9:23
29:21
19
9:24
30:02
38
Nepr7m
30:25
9
Vyluc2m
30:31
10
9:25
31:25
36
10:25
31:35
19
10:26
32:38
36
11:26
34:10
14
11:27
35:32
14
11:28
36:12
10
11:29
36:32
3
11:30
37:22
38
Vyluc2m
38:28
3
11:31
39:11
14
11:32
39:37
15
12:32
39:58
14
12:33
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca