SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky 2023/2024
Číslo
A109
Čas
14:00
Dátum
21.01.2024
Miesto
MŠH Trenčín
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK AS Trenčín A
B
Hostia
SMF HK Žilina
Konečný
výsledok
19
21
Polčas
(20')
9
13
Výsledok
(40')
19
21
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
52
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Nina Machová
26732
5;6;7
16
4
2
3
Emma Riečická
29380
17;18
2
8
Tamara Svetlíková
29384
10
Ema Straková
29381
2;3
12;15
4
11
Tamara Habánková
28028
8
10;11
3
13
Emma Beláková
26727
1
14
2
16
Olívia Medová
25606
4;9
13
3
2
27
Nina Zverbíková
25704
19
1
90
Alica Polášková
27325
A
ZVD:
Katarína Paulínyová
Podpis:
B
Tréner:
Katarína Paulínyová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
3:43
2:
29:15
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
X
-
04979
8
1
1
Lucia Budayová
26782
3
Tamarka Tardová
30479
[2];4;5;6;9;10
[15];18
8
4
Michaela Ďurajková
30797
5
Zoja Zaťková
29095
7
Dominika Čečková
28666
21
1
10
Sara Willigerova
26410
7
[14];16;[17];19
5
12
Veronika Cíbová
30272
14
Kristína Možješová
26714
11;12;13
3
19
Sára Mária Sabolová
30427
3
20
2
27
Kristína Kubová
27284
1
1
2
A
ZVD:
Jozef Horka
Podpis:
B
Tréner:
Terézia Elmusrati
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
13:33
2:
37:44
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
4
Hl. usporiadateľ:
Igor Bukovič
Zdravotná služba:
Lýdia Švarcová
Časomerač:
Milan Kucej
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Alena Malíková
Podpis:
Rozhodca:
Adrián Matis
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:48
27
0:1
01:02
13
1:1
01:43
3
1:2
02:02
14
1:3
03:02
19
1:4
03:40
3
1:5
04:16
3
1:6
07:06
14
1:7
07:06
10
2:7
09:49
3
2:8
10:06
10
3:8
11:39
16
4:8
13:11
2
5:8
14:25
10
5:9
14:25
16
Vyluc2m
15:04
X
5:10
15:19
2
6:10
15:47
3
6:11
16:16
2
7:11
17:08
11
8:11
18:29
14
8:12
19:28
3
8:13
19:43
16
9:13
2.polčas
m's''
A
B
akcia
22:02
11
10:13
22:44
11
11:13
23:16
10
11:14
23:40
10
12:14
24:35
16
13:14
24:56
2
Vyluc2m
25:03
3
13:15
25:58
13
14:15
26:29
10
14:16
28:30
10
14:17
29:08
3
14:18
31:01
10
15:18
31:03
27
Vyluc2m
34:36
2
16:18
35:09
10
16:19
36:10
19
16:20
36:32
3
17:20
38:15
3
18:20
38:35
7
18:21
38:53
27
19:21
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca