SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga staršie dorastenky 2023/2024
Číslo
7C-20
Čas
12:15
Dátum
09.03.2024
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
ŠŠK Prešov
B
Hostia
ŠŠK Drábová Košice
Konečný
výsledok
27
3
Polčas
(30')
10
Výsledok
(60')
27
3
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
62
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Petra Polanská
04467
8
Karolína Rabatinová
04466
9
12;16;23;25
5
11
Timea Hudáková
04238
11;19;[20];[24];26
5
2
13
Andrea Mihaľová
04532
15
1
20
Beáta Balintová
01739
1;7;8
14;17
5
21
Lívia Svatová
28493
10
18;21;27
4
25
Kristína Martonová
03857
6
1
27
Nina Vargová
28494
5
1
30
Tamara Balogová
04472
36
Andrea Andraščíková
03491
2;3;4
13;22
5
2
A
ZVD:
Martina Hudáková
Podpis:
B
Tréner:
Miloš Balint
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Rudolf Hudák
Funkcia:
D
Funkcionári:
Zara Hartlová
Funkcia:
Team Time-Out 1:
22:32
2:
53:03
3:
57:57
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
7
Alžbeta Lisiková
29472
2
10
Petra Pénzešová
25735
2;[3]
2
11
Petronela Géczyová
04120
12
Jana Palfiová
28969
24
Nina Ondrejová
26553
29
Tamara Eperješiová
25441
1
1
30
Lea Kovalčíkova
30460
A
ZVD:
Miroslav Fotul
Podpis:
B
Tréner:
Miroslav Fotul
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Věra Lisiková
Funkcia:
D
Funkcionári:
Roman Varga
Funkcia:
Team Time-Out 1:
14:41
2:
37:21
3:
48:37
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Miloš Goboňa
Zdravotná služba:
Eva Vujadinovičová
Časomerač:
Karolína Kupcová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Michaela Kantorisová
Podpis:
Rozhodca:
Marián Harman
Podpis:
Rozhodca:
Peter Richvalský
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:51
20
1:0
01:34
36
2:0
06:04
36
3:0
06:46
36
4:0
13:46
27
5:0
21:57
25
6:0
24:07
20
7:0
26:13
20
8:0
27:57
8
9:0
29:03
21
10:0
29:54
36
Vyluc2m
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:29
11
11:0
31:59
8
12:0
32:36
29
12:1
34:22
36
13:1
35:13
20
14:1
36:24
13
15:1
36:46
11
Vyluc2m
37:10
8
16:1
38:15
20
17:1
40:09
21
18:1
40:53
11
19:1
42:38
7
Vyluc2m
42:38
11
20:1
43:45
10
20:2
44:05
21
21:2
48:36
36
22:2
51:08
8
23:2
52:06
11
24:2
53:00
10
24:3
56:15
8
25:3
57:08
11
26:3
59:12
21
27:3
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca