SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga mladšie dorastenky 2023/2024
Číslo
8C-24
Čas
12:15
Dátum
04.05.2024
Miesto
MŠH Trenčín
Veková kategória
Mladší dorast
A
Domáci
HK AS Trenčín
B
Hostia
ŠŠK Drábová Košice
Konečný
výsledok
30
14
Polčas
(30')
17
5
Výsledok
(60')
30
14
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
15
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Timea Šestáková
02345
1;13
19;21
4
5
Vivien Voláková
29391
17
24
2
23
Karin Buranská
30556
28
Petra Švachová
28839
2;[4];7;10;11
22;30
7
30
Dominika Ovšonková
28828
50
Liliana Križková
29378
5;8;14;15
27
5
51
Viktória Opatovská
29396
12
26;29
3
59
Amálie Bernátová
30273
67
Darina Nebusová
29062
3;6;9;16
18;20;23;25;28
9
2
79
Nina Reháková
30237
97
Andrea Jankechová
25457
A
ZVD:
Ivona Skaličanová
Podpis:
B
Tréner:
Viktor Dubovský
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Vanda Vatalová
27232
2
Viktória Spišáková
28686
7;10
2
3
Nina Patriková
28094
4
Viktória Obšitníkova
26554
13;14
2
2
7
Alžbeta Lisiková
29472
8
Lea Dubovská
30235
1
8;9
3
10
Petra Pénzešová
25735
11
Petronela Géczyová
04120
15
Lea Vargová
04443
4
1
20
Lea Kovalčíkova
30460
25
Kristína Kučmášová
29470
2;3;[5]
6;[11];12
6
A
ZVD:
Miroslav Fotul
Podpis:
B
Tréner:
Miroslav Fotul
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
7:07
2:
40:29
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Marián Jahodka
Zdravotná služba:
Švarcová Lýdia
Časomerač:
Milan Kucej
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Lea Buranská
Podpis:
Rozhodca:
Michal Gönczi
Podpis:
Rozhodca:
Eliška Mináriková
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:24
3
1:0
02:55
28
2:0
04:12
67
3:0
06:18
8
3:1
07:23
4
Vyluc2m
07:26
28
4:1
08:49
50
5:1
10:23
67
6:1
12:17
28
7:1
13:49
50
8:1
15:27
25
8:2
16:04
67
9:2
18:25
28
10:2
19:56
28
11:2
20:46
51
12:2
21:56
3
13:2
23:20
25
13:3
24:44
50
14:3
25:55
50
15:3
26:38
67
16:3
27:17
15
16:4
27:45
25
16:5
28:18
67
Vyluc2m
29:55
5
17:5
2.polčas
m's''
A
B
akcia
32:51
67
18:5
33:44
25
18:6
35:28
3
19:6
37:08
67
20:6
38:09
2
20:7
41:13
3
21:7
42:19
28
22:7
44:11
8
22:8
45:01
67
23:8
46:07
8
23:9
47:11
5
24:9
47:59
2
24:10
49:07
67
25:10
50:10
51
26:10
51:39
25
26:11
52:56
50
27:11
54:06
25
27:12
55:21
4
27:13
57:04
67
28:13
58:18
51
29:13
59:35
4
29:14
59:57
28
30:14
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca