SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga mladšie dorastenky 2023/2024
Číslo
8C-16
Čas
13:00
Dátum
16.02.2024
Miesto
Športová hala Trebišov
Veková kategória
Mladší dorast
A
Domáci
Štart Trebišov
B
Hostia
HK AS Trenčín
Konečný
výsledok
29
44
Polčas
(30')
18
22
Výsledok
(60')
29
44
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
50
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Jana Knežová
26896
4
Kiara Vysokajová
29798
7;12;13;16;18
[19];25
7
5
Saskia Sokoliová
27127
1
1
6
Karin Varanaiová
29653
8
Tamara Varanaiová
30732
27
1
10
Vanda Suchá
29793
5;10;11;14
26
5
22
14
Yelyzaveta Kolesnikova
27479
8
1
N
15
Laura Handurová
30720
23
1
16
Sofia Sorochan
27778
18
Ružena Zoššáková
29788
2;3;9;15;17
22;29
7
22
Simona Maňková
29786
20;21;24
3
23
Soňa Burdová
26456
4;6
[28]
3
A
ZVD:
Ľuboš Maňko
Podpis:
B
Tréner:
Ladislav Habaľ
Licencia:
B
Platnosť do:    30.09.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
13:39
2:
33:19
3:
54:53
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Timea Šestáková
02345
27;31;38
3
2
23
Karin Buranská
30556
32;41
2
28
Petra Švachová
28839
11;14;16
28;34;39;44
7
30
Dominika Ovšonková
28828
12;13;15;20;21;22
29;33;36
9
39H
Isabella Brandhuber
28927
1;3;[4];5;[6];[8];9;10;[19]
23;25;26
12
49
Karin Ivaničová
28903
50
Liliana Križková
29378
2
37;40;42
4
51
Viktória Opatovská
29396
7
24;30
3
67
Darina Nebusová
29062
17;18
35;43
4
96
Melánia Križková
29377
97
Andrea Jankechová
25457
99
Nina Reháková
30237
A
ZVD:
Ivona Skaličanová
Podpis:
B
Tréner:
Viktor Dubovský
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
7:31
2:
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
4
Hl. usporiadateľ:
Ladislava Ivan
Zdravotná služba:
Šestáková M.
Časomerač:
Obrin
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Mariana Soláriková
Podpis:
Rozhodca:
Tamara Vaxmanská
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:38
5
1:0
01:26
39H
1:1
02:30
50
1:2
03:38
18
2:2
04:36
39H
2:3
05:19
18
3:3
06:23
23
4:3
07:01
10
5:3
07:14
10
Vyluc2m
07:20
39H
5:4
09:20
39H
5:5
11:10
39H
5:6
12:29
23
6:6
13:02
51
6:7
13:40
4
7:7
14:15
39H
7:8
16:10
14
8:8
16:48
39H
8:9
17:20
39H
8:10
17:49
28
8:11
18:00
30
8:12
18:35
14
Napom
18:50
30
8:13
19:26
28
8:14
19:45
18
9:14
20:10
30
9:15
21:16
10
10:15
21:40
10
11:15
22:12
4
12:15
22:40
28
12:16
22:59
4
13:16
23:19
67
13:17
23:49
67
13:18
24:18
10
14:18
25:36
39H
14:19
26:14
18
15:19
26:47
30
15:20
27:26
4
16:20
28:23
18
17:20
29:00
30
17:21
29:20
4
18:21
29:56
30
18:22
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:26
39H
18:23
32:18
51
18:24
33:30
4
19:24
34:12
39H
19:25
34:30
22
20:25
36:10
22
21:25
38:12
18
22:25
38:27
10
Vyluc2m
38:50
39H
22:26
39:40
3
22:27
39:58
15
23:27
40:19
28
23:28
42:36
30
23:29
43:20
51
23:30
43:30
3
23:31
43:50
23
23:32
44:20
30
23:33
45:16
22
24:33
45:50
28
24:34
46:10
4
25:34
48:12
67
25:35
49:23
30
25:36
50:23
50
25:37
51:28
3
25:38
52:36
28
25:39
53:26
10
26:39
53:49
50
26:40
53:59
3
Vyluc2m
54:15
23
26:41
55:23
8
27:41
56:34
50
27:42
57:14
67
27:43
58:16
23
28:43
59:16
28
28:44
59:45
18
29:44
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca