SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Turnaj 4 regiónov - chlapci
Číslo
Čas
17:45
Dátum
03.12.2023
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Stred
B
Hostia
Východ
Konečný
výsledok
25
26
Polčas
(20')
13
12
Výsledok
(40')
25
26
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Milata
XXX16
3
Podolák
XXX15
4
Riliak
XXX14
10
25
2
6
Martiška
XXX13
7
15
2
7
Dudr
XXXX3
17
1
9
Janík
XXX12
19;23;24
3
2
11
Dosza
XXX11
14
1
12
Sladký
XXX10
13
Gonczi
XXXX9
14
Podsedlý
XXXX8
9;11;12;13
18;20;21;22
8
15
Ondrejička
XXXX7
1;3;4;5;6
5
16
Carland
XXXX6
17
Dzurianik
XXXX1
[2];[8]
2
18
Tichý
XXXX2
16
1
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Lukáš Klačanský
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Vargovič
XXXX5
2
Kríž
XXXX4
3
14
2
3
Šebro
XXX13
2;4
2
4
Wittner
XXXX9
5
Novotný
XXXX1
9
1
6
Ďurko
XXXX2
7
Karvaš Šimon
XXXX7
6;8;12
18;20;22;25
7
8
Tumidalský
XXX10
1
17;26
3
9
Tabačko
XXX15
13;16
2
10
Turek
XXX14
10
23
2
11
Krok
XXX12
[15]
1
12
Zubrický
XXX11
13
Karvaš Matej
XXXX6
14
Gagyi
XXXX8
24
1
17
Smržík
XXX16
7;11
21
3
19
Kužma
XXXX3
5
19
2
A
ZVD:
Milan Foľta
Podpis:
B
Tréner:
Marek Gernát
Licencia:
A
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Radoslav Antl
Zdravotná služba:
Ozima
Časomerač:
Matej Jankura
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Michaela Ďuranová
Podpis:
Rozhodca:
Ladislav Hrúz
Podpis:
Rozhodca:
Michal Gönczi
Podpis:
Delegát:
Dávid Chudoba
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:07
8
0:1
00:36
15
1:1
00:46
3
1:2
01:24
17
2:2
01:36
2
2:3
02:39
3
2:4
03:26
15
3:4
04:10
19
3:5
06:08
15
4:5
06:44
15
5:5
07:10
7
5:6
07:32
15
6:6
08:32
6
7:6
10:12
17
8:6
11:00
14
9:6
12:00
17
9:7
13:01
7
9:8
13:08
4
10:8
14:19
14
11:8
15:19
14
12:8
17:25
5
12:9
18:03
10
12:10
18:21
17
12:11
19:15
14
13:11
19:27
7
13:12
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:32
9
13:13
20:52
11
14:13
21:24
2
14:14
23:19
11
14:15
24:02
6
15:15
25:13
9
15:16
26:50
8
15:17
27:52
18
16:17
28:15
7
16:18
28:36
19
16:19
30:00
7
17:19
30:05
7
17:20
30:17
14
18:20
32:50
17
18:21
33:21
9
19:21
33:35
14
20:21
34:06
7
20:22
34:09
9
Vyluc2m
34:38
14
21:22
34:59
10
21:23
35:28
14
22:23
36:23
14
22:24
38:01
17
Nepr7m
38:35
7
22:25
38:44
9
23:25
39:24
8
23:26
39:49
9
24:26
40:00
4
25:26
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca