SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Turnaj 4 regiónov - chlapci
Číslo
Čas
15:15
Dátum
03.12.2023
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Západ
B
Hostia
Východ
Konečný
výsledok
17
24
Polčas
(20')
9
11
Výsledok
(40')
17
24
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
30
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Fujaš
XXXX5
3
Čič Aleš
XXXX6
11
1
4
Čič Krištof
XXXX7
4;5
2
2
5
Skalický
XXXX8
[1];3;❼
13
3
6
Kyjánek
XXXX1
[6];[7];[9]
15;[17]
5
7
Krajc
XXXX9
8
Kraic
XXXX2
10
Čomaj
XXXX3
2
1
14
Súsedka
XXX10
15
Bodka
XXX11
16
1
16
Krasko
XXX12
17
Krajciar
XXXX4
10;12
2
18
Maco
XXX13
19
Radej
XXX14
8
14
2
20
Košisz
XXX15
22
A
ZVD:
Maroš Jakubík
Podpis:
B
Tréner:
Pavol Polakovič
Licencia:
Master Coach
Platnosť do:    31.08.2026
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
6
Góly zo 7m:
5
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Vargovič
XXXX6
2
Kríž
XXXX5
1
12;20
3
2
3
Šebro
XXX14
4;5
19
3
2
4
Wittner
XXX10
6
1
2
5
Novotný
XXXX2
10
1
6
Ďurko
XXXX3
9
1
7
Karvaš Šimon
XXXX8
8;11
21
3
8
Tumidalský
XXX11
7
15;17
3
9
Tabačko
XXX16
13
1
10
Turek
XXX15
2
11
Krok
XXX13
12
Zubrický
XXX12
13
Karvaš Matej
XXXX7
[18]
1
14
Gagyi
XXXX9
16;22
2
17
Smržík
XXXX1
14;23;24
3
19
Kužma
XXXX4
2;3
2
A
ZVD:
Milan Foľta
Podpis:
B
Tréner:
Marek Gernát
Licencia:
A
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Radoslav Antl
Zdravotná služba:
Ozima
Časomerač:
Matej Jankura
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Michaela Ďuranová
Podpis:
Rozhodca:
Michal Gönczi
Podpis:
Rozhodca:
Ladislav Hrúz
Podpis:
Delegát:
Dávid Chudoba
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:56
5
1:0
02:09
10
2:0
02:33
2
2:1
03:24
19
2:2
03:51
19
2:3
06:13
3
2:4
06:17
20
Vyluc2m
07:08
3
2:5
08:03
4
2:6
09:24
8
2:7
09:40
5
Nepr7m
09:43
5
3:7
10:31
7
3:8
11:37
4
4:8
11:47
6
4:9
14:31
4
5:9
14:46
5
5:10
16:29
6
6:10
16:40
7
6:11
17:13
10
Vyluc2m
17:21
6
7:11
18:37
19
8:11
19:29
3
Vyluc2m
19:29
6
9:11
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:44
2
9:12
20:51
20
Vyluc2m
21:45
17
10:12
22:12
9
10:13
22:33
2
Vyluc2m
22:33
3
11:13
23:08
17
12:13
24:20
5
13:13
24:26
4
Vyluc2m
25:45
14
13:14
26:20
8
13:15
27:47
17
13:16
28:12
8
13:17
31:07
19
14:17
31:55
13
14:18
32:42
6
15:18
33:20
3
15:19
34:18
2
15:20
35:07
7
15:21
36:37
14
15:22
36:59
15
16:22
37:08
17
16:23
39:12
4
Vyluc2m
39:21
17
16:24
39:48
6
17:24
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca