SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Turnaj 4 regiónov - chlapci
Číslo
Čas
14:00
Dátum
03.12.2023
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Stred
B
Hostia
Bratislava
Konečný
výsledok
18
21
Polčas
(20')
11
9
Výsledok
(40')
18
21
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
55
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Milata
XXXX2
15
1
3
Podolak
XXX14
4
Riliak
XXX13
6
Martiška
XXX12
3;5
2
7
Dudr
XXX11
2;6
2
9
Janík
XXX10
8
1
2
11
Dosza
XXXX9
12
Sladký
XXXX8
13
Goczi
XXXX7
14
Podsedlý
XXXX6
7;9;11
16;17
5
15
Ondrejička
XXX16
1;4
13
3
2
16
Carland
XXXX5
17
Dzurianik
XXXX4
[10]
[12];14;18
4
18
Tichý
XXXX3
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Lukáš Klačanský
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Idešic
XXX10
4
18
2
2
5
Grossman
XXXX6
7;9
16
3
6
Ferenčík
XXX11
3
12;14
3
7
Kriho
XXXX5
8
Sýkora
XXX12
11
1
9
Tomkovič
XXXX7
5;6
21
3
10
Bryndza
XXXX8
11
Chalabala
XXX15
1;8
13
3
12
Fukna
XXX16
13
Mocko
XXX13
17;19;20
3
15
Pál
XXXX9
10;15
2
18
Mišových
XXX14
2
1
A
ZVD:
Dušan Roško
Podpis:
B
Tréner:
Martin Spuchlák
Licencia:
Master Coach
Platnosť do:    31.08.2026
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Radoslav Antl
Zdravotná služba:
Ozima
Časomerač:
Matej Jankura
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Michaela Ďuranová
Podpis:
Rozhodca:
Dávid Chudoba
Podpis:
Rozhodca:
Martin Bohuniczký
Podpis:
Delegát:
Dávid Chudoba
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:36
15
1:0
01:00
7
2:0
01:24
11
2:1
01:34
6
3:1
02:09
18
3:2
02:42
15
4:2
04:29
6
5:2
04:31
6
5:3
06:40
15
Vyluc2m
06:40
3
5:4
08:44
7
6:4
09:49
3
Vyluc2m
10:47
9
7:4
11:32
14
8:4
13:52
9
8:5
14:20
14
9:5
14:34
9
Vyluc2m
14:53
9
9:6
15:54
17
10:6
16:19
5
10:7
17:08
11
10:8
18:18
5
10:9
18:54
14
11:9
2.polčas
m's''
A
B
akcia
21:20
17
12:9
22:54
15
12:10
24:16
15
13:10
24:20
8
13:11
25:05
6
13:12
26:36
17
14:12
27:07
11
14:13
28:18
6
14:14
29:11
15
14:15
30:07
2
15:15
30:09
5
15:16
31:49
13
15:17
31:59
14
16:17
32:32
3
16:18
34:20
13
16:19
35:51
14
17:19
36:39
13
17:20
39:11
9
17:21
39:59
17
18:21
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca