SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Turnaj 4 regiónov - chlapci
Číslo
Čas
12:45
Dátum
03.12.2023
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Bratislava
B
Hostia
Východ
Konečný
výsledok
16
23
Polčas
(20')
4
16
Výsledok
(40')
16
23
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
56
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Marek
XXX16
3
idešic
XXXX8
5;6;8
3
2
5
Grossman
XXXX4
6
Ferenčík
XXXX9
3
1
7
Kriho
XXXX3
8
Sýkora
XXX10
11
1
9
Tomkovič
XXXX5
2
1
10
Bryndza
XXXX6
16
1
11
Chalabala
XXX13
1
7
2
22
12
Fukna
XXX14
13
Mocko
XXX11
[9];10;14
3
15
Pál
XXXX7
❼;4
12;13;15
4
16
Sivoš
XXX15
18
Mišových
XXX12
A
ZVD:
Dušan Roško
Podpis:
B
Tréner:
Martin Spuchlák
Licencia:
Master Coach
Platnosť do:    31.08.2026
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Vargovič
XXXX6
2
Kríž
XXXX5
3
Šebro
XXX14
2
18;19
3
4
Wittner
XXX11
5
Novotný
XXXX2
15
1
6
Ďurka
XXXX3
7
Karvaš Šimon
XXXX8
21
1
8
Tumidalský
XXX10
1;4;5;8
17
5
9
Tabačko
XXX16
6
1
10
Turek
XXX15
10;11;12;14;16
5
11
Krok
XXX13
[3]
[20]
2
12
Zubrický
XXX12
13
Karvaš Matej
XXXX7
14
Gagyi
XXXX9
22;23
2
2
17
Smržík
XXXX1
9;13
2
2
19
Kužma
XXXX4
7
1
A
ZVD:
Milan Foľta
Podpis:
B
Tréner:
Marek Gernát
Licencia:
A
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Radoslav Antl
Zdravotná služba:
Ozima
Časomerač:
Matej Jankura
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Adela Učníková
Podpis:
Rozhodca:
Dávid Chudoba
Podpis:
Rozhodca:
Martin Bohuniczký
Podpis:
Delegát:
Dávid Chudoba
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:40
8
0:1
01:40
3
0:2
02:29
11
1:2
03:10
11
1:3
03:11
8
1:4
06:41
18
Nepr7m
07:20
8
1:5
08:08
9
1:6
09:13
19
1:7
10:08
8
1:8
11:07
17
1:9
11:10
3
Vyluc2m
11:46
14
Vyluc2m
11:46
15
Nepr7m
11:53
10
1:10
12:31
10
1:11
13:31
10
1:12
14:09
9
2:12
14:24
17
2:13
14:59
6
3:13
15:08
10
3:14
15:59
15
4:14
16:54
5
4:15
17:32
3
Nepr7m
17:46
10
4:16
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:47
8
4:17
20:47
3
4:18
20:47
3
5:18
22:19
3
5:19
24:20
3
6:19
25:05
11
7:19
25:35
11
Vyluc2m
25:55
11
7:20
28:41
3
8:20
29:46
13
9:20
32:53
11
Vyluc2m
33:15
7
9:21
34:08
13
10:21
34:21
14
10:22
35:47
17
Vyluc2m
35:51
8
11:22
36:43
15
12:22
37:25
15
13:22
38:01
14
13:23
38:43
13
14:23
39:01
15
15:23
39:59
10
16:23
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca