SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Turnaj 4 regiónov - chlapci
Číslo
Čas
11:30
Dátum
03.12.2023
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Stred
B
Hostia
Západ
Konečný
výsledok
20
14
Polčas
(20')
11
4
Výsledok
(40')
20
14
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
40
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Milata
XXXX4
3
Podolak
XXXX8
4;7
2
4
Riliak
XXXX7
2;8
19
3
6
Martiška
XXX10
9
Janík
XXX14
17
1
2
11
Dosza
XXXX5
14;16
2
12
Sladký
XXXX6
13
Gonczi
XXX15
13
1
14
Podsedlý
XXX16
3;5;6;9;10;11
18;20
8
15
Ondrejička
XXX12
1
12
2
16
Carland
XXX11
17
Dzurianik
XXXX9
18
Tichý
XXX13
15
1
2
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Lukáš Klačanský
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Fujaš
XXX16
3
Čič Aleš
XXXX9
6
1
4
Čič Krištof
XXXX8
14
1
5
Skalický
XXX12
13
1
6
Kyjánek
XXXX3
[12]
1
7
Krajc
XXXX4
8
Kraic
XXXX2
10
Čomaj
XXXX5
2
8;9;11
4
14
Susedka
XXX10
15
Botka
XXX13
7
1
16
Krasko
XXX15
17
Krajciar
XXXX6
5
1
18
Maco
XXX11
19
Redej
XXX14
1;3
2
20
Kočisz
XXXX7
4
10
2
N
A
ZVD:
Maroš Jakubík
Podpis:
B
Tréner:
Pavol Polakovič
Licencia:
Master Coach
Platnosť do:    31.08.2026
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Radoslav Antl
Zdravotná služba:
Ozima
Časomerač:
Matej Jankura
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Adela Učníková
Podpis:
Rozhodca:
Martin Bohuniczký
Podpis:
Rozhodca:
Dávid Chudoba
Podpis:
Delegát:
Dávid Chudoba
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:29
19
0:1
00:51
15
1:1
01:26
10
1:2
01:57
6
Nepr7m
04:57
19
1:3
05:28
4
2:3
06:11
20
Napom
07:21
20
2:4
10:14
2
Nepr7m
10:56
14
3:4
11:40
3
4:4
13:01
14
5:4
13:14
14
6:4
13:47
3
7:4
16:35
4
8:4
17:16
9
Vyluc2m
17:24
5
Nepr7m
18:04
14
9:4
18:54
14
10:4
19:43
14
11:4
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:40
15
12:4
21:13
17
12:5
22:03
3
12:6
23:15
15
12:7
23:36
13
13:7
24:22
18
Vyluc2m
24:48
11
14:7
25:23
10
14:8
26:33
10
14:9
27:08
18
15:9
27:36
20
15:10
29:47
11
16:10
30:00
10
16:11
31:08
6
16:12
33:32
5
16:13
34:05
9
17:13
34:54
14
18:13
35:34
4
18:14
36:11
4
19:14
39:11
14
20:14
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca