SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TN + ZA KZHá prípravka 23/24
Číslo
Čas
10:10
Dátum
25.11.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
MŠK Kysucké Nové Mesto
B
Hostia
MŠK Považská Bystrica
Konečný
výsledok
Polčas
(15')
Výsledok
(30')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Šidlo Šimon 2017
XXXX1
Sucháňová nina 2017
XXXX2
Maximilián Komzala
26702
Juraj Škorik
26703
Adam Švana
26850
Maximilian Podolak
26162
Daniel Sucháň
29032
A
ZVD:
Branislav Podolák
Podpis:
B
Tréner:
Hartel
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Urík Michal 2013
XXXX8
Pláňavský Sebastián 2014
XXXX9
Kostelanskýn Viktor 2014
XXXX6
Šimon Adam 2014
XXXX7
Šibik Dominik 2013
XXXX5
Bystrický Dominik 2013
XXXX4
Hančík Samuel 2013
XXXX3
Lovecký Lukáš 2013
XXXX2
Kollár Viliam 2014
XXXX1
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Jasenka
Zdravotná služba:
Tojčíková
Časomerač:
Takáč
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca