SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky 2023/2024
Číslo
Čas
8:45
Dátum
18.11.2023
Miesto
Mestská športová hala Dubnica nad Váhom
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
ŠKHA Dubnica nad Váhom
B
Hostia
THA Martin A
Konečný
výsledok
14
14
Polčas
(20')
6
7
Výsledok
(40')
8
7
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
20
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Ewelin Balážová
29221
2
Chiara Janišová
29097
3
Gréta Koišová
26594
4
Linda Pernišová
27641
5
Viktória Danišová
26272
6
Michaela Stekla
25546
7
Karolína Kučerová
28741
8
Nikol Parohová
27287
9
Ella Filípková
29391
10
Laura Forgáčová
25549
11
Mia Kristínová
26888
13
Simona Dohnanská
26887
A
ZVD:
Miroslav Škandík
Podpis:
B
Tréner:
Veronika Kristínová
Licencia:
D
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
15:01
2:
38:43
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Nina Mazúrová
28075
16
Sofia Gallová
28077
22
Selena Tvarožná
28072
26
Lilien Bubeníková
28761
27
Natália Veselovská
30555
27
Olívia Maceková
28071
28
Kristína Hanuliaková
30549
36
Margaréta Šavlová
28070
A
ZVD:
Ivana Veselovská
Podpis:
B
Tréner:
Zuzana Kubačáková
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
8:51
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Lukáš Bakyta
Zdravotná služba:
Renáta Vraníková
Časomerač:
Jakub Kočka
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Lea Buranská
Podpis:
Rozhodca:
Eliška Mináriková
Podpis:
Rozhodca:
Jasmína Honzová
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca