SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladší žiaci 2023/2024
Číslo
Čas
9:50
Dátum
08.10.2023
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
MHáK Martin
B
Hostia
SMF HK Žilina
Konečný
výsledok
Polčas
(30')
Výsledok
(60')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Kristián Hlavata
28305
3
Roman Milan Vrtík
29160
4
Lukas Mandát 25512
XXXX1
13
Andrej Majcher
06529
14
Damian Tomko
27912
15
Markus Bulka
27423
16
Dominik Harnádek
28562
26
Matej Farkaš
30812
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Šimon Krištek
30317
2
Matúš Ponechal
28012
3
David Višňovský
26774
4
Michal Takáč
25680
5
Oliver Gaňa
28227
7
Yasin Abdulaati Elmusrati
30629
8
Robert Novotný
27274
9
Marcus Gallia
28229
10
Dárius Kubáň
30345
12
Jakub Horák
28134
15
Michal Myšiak
26985
16
Andrej Klabník
30357
19
Alex Vrabec
30512
20
Kristián Kríž
30431
24
Denis Haviar
30344
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")



............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.



............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca