SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky 2023/2024
Číslo
A14
Čas
10:00
Dátum
23.09.2023
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
MHK Bytča B
B
Hostia
Slávia Partizánske
Konečný
výsledok
2
40
Polčas
(20')
20
Výsledok
(40')
2
40
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
60
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
22
Tamara Prašnická
28622
30
Anna Čilliková
30633
35
Alžbeta Kučerová
26349
37
Kučerová Terézia, 25181
XXX16
38
Múdra Šarlota,17.7.2013
XXX15
61
Mišejková Kristína, 26519
XXX11
2
1
64
Čičková Ema, 13.8.2013
XXX13
1
1
22
66
Silvia Gajdošová
28920
71
Anna Frolová
29257
72
Cugová Michaela,19.10.2012
XXX12
77
Kubalová Diana, 22.4.2011
XXX14
A
ZVD:
Eva Zatloukalová
Podpis:
B
Tréner:
Veronika Čikotová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
4:02
2:
15:26
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Lujza Chromíková
29049
2
Anna Mária Lacková
29050
23
1
3
Vanesa Duchovičová
06682
3;6;7;12;15;18
26;28;32;36;37;38;39
13
4
Petra Tadialová
28850
21;24
2
6
Nela Cabadajová
29048
7
Nelly Fabová
06683
❼;10
40
2
9
Sofia Grácová
26579
[20]
1
11
Petra Oršulová
29047
22
1
12
Ema Bottova
28511
14
Ema Fábryová
26578
2;9;13;14;17
27;29;33;34;35
10
17
Natália Balažová
26580
18
Aneta Adamusová
25744
1;4;5
3
23
Naďa Ferjancová
25739
8;11;16;19
25;30;31
7
A
ZVD:
Lucia Duchovičová
Podpis:
B
Tréner:
Lucia Duchovičová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Peter Valient
Zdravotná služba:
Veronika Rantúchová
Časomerač:
Milan Kucej
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Jana Minárčiková
Podpis:
Rozhodca:
Simona Klieštiková
Podpis:
Rozhodca:
Jakub Mindek
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:28
18
0:1
01:54
14
0:2
02:14
3
0:3
03:57
18
0:4
04:27
18
0:5
05:09
7
Nepr7m
05:28
3
0:6
05:51
3
0:7
06:45
23
0:8
07:12
14
0:9
08:03
7
0:10
08:36
23
0:11
12:04
3
0:12
13:01
14
0:13
14:30
14
0:14
14:32
64
Vyluc2m
14:41
3
0:15
15:23
23
0:16
15:44
14
0:17
16:34
3
0:18
17:50
23
0:19
19:32
9
0:20
2.polčas
m's''
A
B
akcia
21:09
4
0:21
22:02
64
1:21
22:27
11
1:22
23:06
64
Vyluc2m
23:10
6
Nepr7m
25:39
2
1:23
26:10
4
1:24
26:53
23
1:25
28:12
3
1:26
28:51
61
2:26
29:00
14
2:27
29:19
3
2:28
31:03
14
2:29
31:36
23
2:30
32:00
23
2:31
32:29
3
2:32
33:10
14
2:33
34:19
14
2:34
36:33
14
2:35
36:59
3
2:36
37:22
3
2:37
38:28
3
2:38
39:25
3
2:39
39:58
7
2:40
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca