SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga starší dorastenci 2023/2024
Číslo
5A-21
Čas
16:15
Dátum
08.10.2023
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
THA Martin
B
Hostia
ŠKP Bratislava
Konečný
výsledok
16
44
Polčas
(30')
10
21
Výsledok
(60')
16
44
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Tobias Urban
03583
1;3;4;7;8;10
12;13;[14];16
10
8
Sebastián Dózsa
01273
10
Ján Somora
03417
15
1
2
14
Samuel Kapusta
25930
5
1
22
15
Ondrej Gulán
28920
2;6;9
11
4
16
Taras Schevchenko
29231
❼;❼
20
Jakub Bartoš
28919
A
ZVD:
Petra Husárová
Podpis:
B
Tréner:
Petra Husárová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
6
Martin Kriho
28611
8
24;27;29;42
5
12
Richard Fukna
28467
15 H
Dominik Baďura
01478
10
37;41
3
22
17
Matej Boledovič
04463
16
31;39;40;44
5
22
Alex Benek
02009
14
32
2
27
Ivan Gdovec
02098
7;13;15
30;34;35;38
7
N
29
Matúš Pacek
02001
2;3;4;6;9
28
6
30 H
Marek Slivka
04645
33
1
32
Adam Brat
04491
11;12;17;21
22;26;36;❼;43
8
22
34
Jakub Androvič
02473
1;5;18;19;20
23;25
7
41
Matúš Hauskrecht
03070
A
ZVD:
Martin Pacek
Podpis:
B
Tréner:
Martin Spuchlák
Licencia:
Master Coach
Platnosť do:    31.08.2026
C
Funkcionári:
Ľubomír Orosz
Funkcia:
D
Funkcionári:
Juraj Mocko
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Odlevák
Zdravotná služba:
Bateľová
Časomerač:
Noga
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Marčeková
Podpis:
Rozhodca:
Adrián Matis
Podpis:
Rozhodca:
Simona Klieštiková
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:27
34
0:1
02:09
3
1:1
02:39
29
1:2
03:13
29
1:3
03:45
32
Vyluc2m
04:23
15
2:3
06:30
29
2:4
07:01
34
2:5
07:31
3
3:5
08:35
29
3:6
09:05
3
4:6
09:11
27
4:7
10:06
6
4:8
11:13
29
4:9
12:04
15 H
4:10
13:15
32
4:11
14:42
32
4:12
16:01
27
4:13
17:17
22
4:14
18:01
14
5:14
18:05
14
Vyluc2m
20:16
27
5:15
21:14
15
6:15
21:21
17
6:16
23:31
32
6:17
24:00
3
7:17
24:24
34
7:18
25:14
34
7:19
26:10
3
8:19
26:25
34
8:20
26:53
15
9:20
27:00
3
10:20
29:18
32
10:21
29:19
14
Vyluc2m
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:55
27
Napom
31:16
32
10:22
31:45
34
10:23
32:30
6
10:24
33:03
32
Vyluc2m
33:28
15
11:24
33:56
34
11:25
34:48
15 H
Vyluc2m
36:18
32
11:26
36:50
3
12:26
37:19
6
12:27
38:00
29
12:28
38:34
3
13:28
39:26
6
13:29
39:55
16
Nepr7m
40:17
27
13:30
42:25
17
13:31
43:56
22
13:32
45:03
16
Nepr7m
45:08
30 H
13:33
45:27
15 H
Vyluc2m
45:31
3
14:33
46:37
27
14:34
47:25
27
14:35
48:08
10
15:35
49:18
32
15:36
49:55
10
Vyluc2m
49:58
15 H
15:37
50:06
27
15:38
51:48
17
15:39
54:29
3
16:39
55:07
32
Nepr7m
56:26
17
16:40
57:22
15 H
16:41
58:15
6
16:42
58:50
32
16:43
59:14
17
16:44
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca