SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga muži 2023/2024
Číslo
1A-33
Čas
18:30
Dátum
28.10.2023
Miesto
ŠH Malacky
Veková kategória
Dospelí
A
Domáci
Štart pre naše deti
B
Hostia
Záhoráci Stupava/Malacky B
Konečný
výsledok
26
33
Polčas
(30')
16
14
Výsledok
(60')
26
33
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
6
Pavol Bízek
04661
7
Kristian Jozef Rummel
02209
9
Martin Hlaváč
00334
12
Dušan Roško
00339
15
David Stachovič
00354
22
Milan Hollý
25276
23
Jakub Galovič
02205
24
Tomáš Stachovič
00548
30
Jozef Stejskal
02605
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Peter Ceľuch
00914
2
Matej Adamkovič
00670
3
Dušan Frýbert
00666
6
Tomáš Baláž
00342
10
Robert Baláž
00328
15
Jakub Jánoš
02978
20
Lukáš Nemčovič
02394
27
Michal Ichman
00674
45
Erik Kubovič
02988
50
Enrique Spišiak
02210
70
Martin Jurík
00668
82
Jaroslav Petráš
01845
91
Jakub Ferenčík
03180
98
Marián Jaššo
00705
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca