SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga muži 2023/2024
Číslo
Čas
11:00
Dátum
08.10.2023
Miesto
Veková kategória
Dospelí
A
Domáci
HK Vajnory
B
Hostia
Štart pre naše deti
Konečný
výsledok
28
45
Polčas
(30')
28
27
Výsledok
(60')
28
45
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Kučera Matej
XXXX1
15
1
8
Igor Milošovič
02788
17;18;19
3
11
Olivier Monfort
03081
14
Sokola Samuel
XXXX2
8;9;10;11;12;13
6
24
Michal Kopko
02786
16
1
33
Maroš Jakubík
04835
14
1
44
Rastislav Řezníček
29342
20;21;22;23;24
5
47
Roman Garay
11441
69
Matej Szalacsi
01960
1;2;3;4;5;6;7
7
73
Viktor Hoksz
01958
25;26;27;28
4
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Adam Škoda
00347
22;23;24;25;26;27
31;32
8
Ivan Oslej
00344
7;8;9;10;12;13;14;15;16;17
28;29;30
13
6
Pavol Bízek
04661
1
1
7
Kristian Jozef Rummel
02209
2;3;4;5
4
2
9
Martin Hlaváč
00334
6
1
12
Dušan Roško
00339
15
David Stachovič
00354
33;34;35
3
22
Milan Hollý
25276
36;37
2
23
Jakub Galovič
02205
11;18;19;20;21
43;44;45
8
24
Tomáš Stachovič
00548
38;39;40;41;42
5
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
69
1:0
00:00
8
21:6
00:00
69
15:6
00:00
69
16:6
00:00
69
17:6
00:00
69
18:6
00:00
14
19:6
00:00
14
20:6
00:00
73
2:0
00:00
14
13:6
00:00
14
23:6
00:00
14
24:6
00:00
33
25:6
00:00
1
26:6
00:00
24
27:6
00:00
8
28:6
00:00
69
14:6
00:00
14
22:6
00:00
69
12:6
00:00
6
8:1
00:00
44
3:0
00:00
44
4:0
00:00
44
5:0
00:00
73
6:0
00:00
73
7:0
00:00
73
8:0
00:00
44
9:1
00:00
8
11:6
00:00
7
9:2
00:00
7
9:3
00:00
7
9:4
00:00
7
9:5
00:00
7
Vyluc2m
00:00
9
9:6
00:00
44
10:6
28:18
28:7
28:37
28:8
28:38
28:9
28:39
28:10
28:42
28:11
28:43
28:12
28:44
28:13
28:45
28:14
28:46
28:15
28:47
28:16
28:49
23
28:17
29:15
23
28:18
29:16
23
28:19
29:17
23
28:20
29:19
23
28:21
29:30
28:22
29:31
28:23
29:32
28:24
29:34
28:25
29:35
28:26
29:37
28:27
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:03
22
28:28
30:03
15
28:38
30:03
28:44
30:03
28:43
30:03
28:42
30:03
28:41
30:03
15
28:40
30:03
15
28:39
30:03
22
28:37
30:03
23
28:29
30:03
28:36
30:03
24
28:35
30:03
24
28:34
30:03
24
28:33
30:03
24
28:32
30:03
24
28:31
30:03
23
28:30
30:03
23
28:45
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca