SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga staršie dorastenky 2023/2024
Číslo
7A-65
Čas
14:15
Dátum
02.12.2023
Miesto
ŠH Rosinská cesta Žilina
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
SMF HK Žilina
B
Hostia
HK Slovan Duslo Šaľa
Konečný
výsledok
18
44
Polčas
(30')
10
21
Výsledok
(60')
18
44
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
74
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Anna Mária Juríková
25272
11;18
2
2
4
Silvia Mikušáková
04643
9
1
5
Nina Bukovinská
25207
14
1
7
Viktória Benedigová
30294
1;[10]
2
9
Natália Dejová
02163
12
Michaela Stanková
29534
15
Janka Mikulovská
30689
4
13
2
21
Michaela Ďuranová
04979
6;7;8
12;16
5
N
22
Emma Mistríková
30275
17
1
28
Marcela Pavlíková
04980
2;3;5
15
4
A
ZVD:
Katarína Holbojová
Podpis:
B
Tréner:
Renata Bartková
Licencia:
A
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
12:45
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Petra Braunová
01624
9
Nina Dostanič
04112
1;4;6;[10];❼;20
[22];32;33;43
9
10
Tímea Susiková
01140
5;11;13;16;17;19
24;34;41;44
10
2
11
Nina Gyárfasová
03617
21
Petra Gubová
03615
18
30;38
3
2
24
Sofia Tomašechová
03640
7
23
2
26
Slávka Ratvajská
03217
2;3;8;14;15
28;29;37;40;42
10
2
33
Michaela Brzová
01618
55
Paula Kormúthová
03405
59
Laura Brezánska
03867
9
25;26;27;31;35
6
73
Nina Letková
03561
12;21
36;39
4
A
ZVD:
Mária Gyárfásová
Podpis:
B
Tréner:
Petra Varjassiová
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Horka
Zdravotná služba:
Hanuska
Časomerač:
Sidor
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Jasenka Milan
Podpis:
Rozhodca:
Michal Kica
Podpis:
Rozhodca:
Boris Cipov
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:34
7
1:0
01:54
21
Napom
01:59
9
1:1
02:13
28
2:1
03:48
26
2:2
04:24
26
2:3
04:52
28
3:3
05:07
9
3:4
05:44
10
3:5
06:23
9
3:6
06:57
21
Vyluc2m
07:46
24
3:7
08:23
2
Vyluc2m
10:28
26
3:8
11:13
59
3:9
11:52
15
4:9
12:39
9
4:10
13:09
28
5:10
13:20
10
5:11
14:42
73
5:12
15:15
21
6:12
15:24
10
6:13
15:55
21
7:13
16:20
26
7:14
16:46
21
8:14
17:27
26
8:15
19:57
9
Nepr7m
21:05
10
8:16
21:38
10
8:17
22:06
4
9:17
23:02
7
10:17
23:22
21
10:18
24:54
10
10:19
25:30
9
10:20
27:53
10
Vyluc2m
27:59
22
Nepr7m
28:34
73
10:21
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:31
2
11:21
31:53
9
11:22
33:30
24
11:23
34:33
10
11:24
35:18
21
12:24
36:24
59
12:25
37:52
59
12:26
38:34
59
12:27
39:52
26
12:28
40:24
15
13:28
40:57
26
13:29
41:26
21
13:30
42:13
59
13:31
42:49
9
13:32
43:26
9
13:33
44:50
10
13:34
45:34
59
13:35
46:34
73
13:36
47:17
26
13:37
48:32
5
14:37
48:55
21
14:38
50:24
73
14:39
51:29
28
15:39
52:33
26
15:40
53:05
21
16:40
54:36
10
16:41
55:23
26
Vyluc2m
58:09
26
16:42
58:45
22
17:42
58:55
9
17:43
59:41
10
17:44
60:00
2
18:44
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca