SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga staršie dorastenky 2023/2024
Číslo
7A-66
Čas
18:45
Dátum
02.12.2023
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
ŠŠK Prešov
B
Hostia
HC Tatran Stupava
Konečný
výsledok
20
37
Polčas
(30')
11
13
Výsledok
(60')
20
37
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Lucia Rychliková
04488
4;11
2
4
Marianna Novotná
03218
6;8;10
3
5
Petra Polanská
04467
7
1
11
Timea Hudáková
04238
2;9
17;19
4
13
Andrea Mihaľová
04532
15
Lenka Mihaľová
28488
16
Tamara Dzubajová
03961
20
Daša Ondrijová
01265
1;3
16;18
4
N
25
Kristína Martonová
03857
2
27
Nina Vargová
28494
30
Tamara Balogová
04472
31
Tamara Vaxmanská
04222
5
12;13;[14];[15];20;❼
6
2
A
ZVD:
Martina Hudáková
Podpis:
B
Tréner:
Miloš Balint
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Peter Tumidalský
Funkcia:
D
Funkcionári:
Zara Hartlová
Funkcia:
Team Time-Out 1:
12:25
2:
40:35
3:
59:45
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Karolína Šperglová
03123
4
Klára Drahošová
05127
3
34
2
2
9
Júlia Hýravá
05185
24
1
23
Sarah Kujanová
01398
8;[12]
14;17;20;36;❼
6
30
Barbora Karkušová
04984
6
15;18
3
31
Zara Komíneková
06179
22;23;27;28;35;37
6
32
Lucia Polláková
05048
19;21
2
2
44
Júlia Ďurišová
06435
51
Magdaléna Mydlová
02106
22
53
Natália Labudová
04766
1;2;4;7;9;10;11
30;31;33
10
2
55
Anežka Stránska
05014
65
Patrícia Mikulová
06455
13
16;26;29;❼
4
93
Lucia Labudová
04767
5
25;32
3
2
A
ZVD:
Peter Horecký
Podpis:
B
Tréner:
Ľuboš Hepner
Licencia:
A
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
7:17
2:
36:42
3:
47:09
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Martin Jurica
Zdravotná služba:
Eva Vujadinovičová
Časomerač:
Kamila Lupkovičová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Michaela Kantorisová
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Daňo
Podpis:
Rozhodca:
Ondrej Sabol
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
20
1:0
01:39
53
1:1
01:56
11
2:1
03:18
53
2:2
04:23
20
3:2
04:34
3
4:2
05:19
4
4:3
05:20
31
5:3
07:31
53
5:4
10:10
93
5:5
11:50
30
5:6
12:24
53
5:7
13:45
4
6:7
14:53
5
7:7
15:05
23
7:8
15:14
20
Napom
16:27
51
Vyluc2m
17:23
53
7:9
17:28
4
8:9
18:29
11
9:9
20:22
53
9:10
21:48
53
9:11
22:07
93
Vyluc2m
22:44
25
Vyluc2m
24:38
23
9:12
25:04
4
10:12
26:32
3
11:12
29:28
65
11:13
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:02
53
Vyluc2m
32:05
23
11:14
32:19
31
12:14
33:18
31
13:14
34:03
4
Vyluc2m
34:07
30
13:15
35:06
65
13:16
35:43
23
13:17
36:10
51
Vyluc2m
36:10
31
14:17
36:10
32
Vyluc2m
36:46
30
14:18
38:56
32
14:19
39:12
23
14:20
40:12
32
14:21
40:42
31
14:22
42:12
31
14:23
43:17
9
14:24
44:13
31
15:24
45:46
93
15:25
47:42
65
15:26
48:49
31
15:27
49:14
31
15:28
49:52
20
16:28
50:49
65
16:29
51:38
31
Vyluc2m
52:03
11
17:29
52:37
53
17:30
52:50
53
17:31
53:17
20
18:31
53:30
93
18:32
53:55
11
19:32
54:49
53
19:33
56:00
4
19:34
56:39
31
19:35
57:31
23
19:36
57:42
31
20:36
58:20
65
Nepr7m
58:58
31
Nepr7m
59:28
31
20:37
60:00
23
Nepr7m
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca