SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga staršie dorastenky 2023/2024
Číslo
7A-46
Čas
15,45
Dátum
04.11.2023
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
ŠŠK Drábová Košice
B
Hostia
SMF HK Žilina
Konečný
výsledok
13
42
Polčas
(30')
6
19
Výsledok
(60')
13
42
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
53
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Christina Kalesi
27813
6
Viktória Bertová
03468
3;6
2
9
Sofia Čonková
30238
7;9
2
10
Petra Pénzešová
25735
4
11;12
3
11
Viktória Fáberová
29720
1
1
16
Jana Palfiová
28969
21
Alžbeta Lisiková
29472
13
1
2
24
Nina Ondrejová
26553
[5]
8
2
2
29
Tamara Eperješiová
25441
2
10
2
30
Petronela Géczyová
04120
A
ZVD:
Miroslav Fotul
Podpis:
B
Tréner:
Miroslav Fotul
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Ľubomír Dobosy
Funkcia:
D
Funkcionári:
Věra Lisiková
Funkcia:
Team Time-Out 1:
15:47
2:
40:09
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Anna Mária Juríková
25272
6
[35];36
3
3H
Bianka Poliaková
05008
2;3;13;14;15;17
40
7
2
7
Viktória Benedigová
30294
25;❼;34;38
3
9
Natália Dejová
02163
4;5;10;19
26;27;28;37;41
9
12
Michaela Stanková
29534
15
Janka Mikulovská
30689
11;12;16
20;29
5
16
Karolína Kačková
04546
21
Michaela Ďuranová
04979
23;24;30;32;33
5
22
Emma Mistríková
30275
1;[7];8
39;42
5
28
Marcela Pavlíková
04980
9;18
21;22;31
5
A
ZVD:
Milan Jasenka
Podpis:
B
Tréner:
Renata Bartková
Licencia:
A
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Katarína Holbojová
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Varga Roman
Zdravotná služba:
Franková Jana
Časomerač:
Fotulová Laura
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Vargová Nikola
Podpis:
Rozhodca:
Štefan Kanaloš
Podpis:
Rozhodca:
Mariana Soláriková
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:31
11
1:0
00:51
22
1:1
01:27
29
2:1
02:06
3H
2:2
02:50
6
3:2
04:58
3H
3:3
05:57
9
3:4
07:57
9
3:5
08:27
10
4:5
08:38
2
4:6
10:04
22
4:7
11:40
24
5:7
15:08
22
5:8
15:36
28
5:9
16:51
9
5:10
19:56
15
5:11
21:14
15
5:12
23:32
6
6:12
23:42
3H
6:13
25:28
3H
6:14
25:58
3H
6:15
27:18
15
6:16
28:20
3H
6:17
29:06
28
6:18
29:45
9
6:19
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:36
15
6:20
31:18
28
6:21
31:45
28
6:22
32:10
21
6:23
32:12
21
Vyluc2m
33:13
9
7:23
33:25
3H
Vyluc2m
34:05
21
7:24
34:44
7
7:25
35:33
24
8:25
36:03
7
Nepr7m
36:35
9
8:26
38:06
9
8:27
38:53
9
8:28
39:28
15
8:29
40:50
21
8:30
41:42
28
8:31
42:57
21
8:32
43:52
9
9:32
44:19
21
9:33
45:06
7
9:34
45:37
29
10:34
49:17
10
11:34
51:06
24
Vyluc2m
51:12
2
11:35
52:50
2
11:36
53:25
9
11:37
54:18
7
11:38
54:45
10
12:38
56:24
22
12:39
57:02
3H
12:40
58:26
9
12:41
58:48
21
13:41
59:41
22
13:42
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca