SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga staršie dorastenky 2023/2024
Číslo
7A-31
Čas
12:15
Dátum
22.10.2023
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
HC DAC Dunajská Streda
B
Hostia
HC Tatran Stupava
Konečný
výsledok
23
23
Polčas
(30')
14
15
Výsledok
(60')
23
23
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
35
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Rebeka Veszprémiová
02502
3;5
2
2
7
Dóra Csernyánszky
06251
2;4;[6];8;[9];11;[13]
15;[16];❼;[18];20;❼;22;❼
12
11
Hanna Ravasz
01777
17
1
15
Laura Kitti Beke
03376
1;7
[23]
3
22
16
Karmen Kiara Bakos
28983
20
Barbara Szalaiová
01779
24
Réka Szalayová
06392
21
1
26
Orsolya Manczalová
01776
14
19
2
2
31
Henrieta Lara Edmárová
01791
41
Evelin Csánóová
03863
42
Fruzsina Perleczky
01970
54
Eszter Komlós
04611
66H
Ella Mária Staršichová
04167
10;12
2
A
ZVD:
Tünde Brunczviková
Podpis:
B
Tréner:
Marek Bozsóky
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
N
C
Funkcionári:
Silvia Priklerová
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
15:33
2:
37:14
3:
52:05
Počet 7m hodov:
9
Góly zo 7m:
6
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Karolína Šperglová
03123
23
Sarah Kujanová
01398
1;[3];10;14
[16];20;[23]
7
2
30
Barbora Karkušová
04984
12
1
35
Nina Palušová
00374
5;6;13
15;21
5
40
Hana Karkušová
00606
9
19
2
51
Magdaléna Mydlová
02106
4
1
2
55
Anežka Stránska
05014
65
Patrícia Mikulová
06455
2
18
2
83
Adela Horváthová
00604
[7];11;17
22
4
93
Lucia Labudová
04767
8
1
N2
99
Kristína Karkušová
00607
A
ZVD:
Peter Horecký
Podpis:
B
Tréner:
Ľuboš Hepner
Licencia:
A
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Natália Labudová
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
7:33
2:
47:07
3:
59:12
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
4
Hl. usporiadateľ:
Puha Tomáš
Zdravotná služba:
Pastoreková Kristína
Časomerač:
Andrea Lelkesová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Rebeka Haščíková
Podpis:
Rozhodca:
Stanislava Kellner
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:40
23
0:1
01:10
93
Napom
02:20
15
1:1
03:28
65
1:2
03:40
7
2:2
06:10
5
3:2
06:59
7
4:2
07:30
5
5:2
08:20
23
5:3
09:19
7
6:3
09:59
15
7:3
10:21
51
7:4
10:30
7
8:4
11:59
35
8:5
12:19
23
Vyluc2m
12:23
7
9:5
13:21
35
9:6
14:28
83
9:7
15:31
93
9:8
16:10
40
9:9
17:28
66H
10:9
19:20
23
10:10
20:00
7
11:10
21:40
83
11:11
22:52
30
11:12
24:33
35
11:13
27:08
83
11:14
27:28
66H
12:14
28:16
93
Vyluc2m
28:29
7
13:14
29:19
23
13:15
29:58
26
14:15
2.polčas
m's''
A
B
akcia
32:00
35
14:16
36:02
23
14:17
38:44
26
Vyluc2m
38:44
B
Napom
40:19
65
14:18
40:50
7
15:18
42:29
40
15:19
42:57
51
Vyluc2m
43:00
7
16:19
43:29
5
Vyluc2m
43:38
15
Vyluc2m
44:10
23
16:20
44:29
11
17:20
46:27
7
Nepr7m
48:55
7
18:20
50:35
35
18:21
51:10
26
19:21
54:40
7
20:21
54:55
83
20:22
55:40
24
21:22
56:06
15
Vyluc2m
56:21
23
21:23
57:10
7
Nepr7m
57:12
7
22:23
58:50
7
Nepr7m
60:00
15
23:23
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca