SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga staršie dorastenky 2023/2024
Číslo
7A-13
Čas
9:00
Dátum
24.09.2023
Miesto
MŠH Trenčín
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
HK AS Trenčín
B
Hostia
SMF HK Žilina
Konečný
výsledok
Polčas
(30')
Výsledok
(60')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Olívia Hrubinová
04671
5
Linda Cíferská
28826
8
Paulína Šimovičová
00887
10
Miriam Gányovicsová
01050
13
Radka Lamačková
28725
15
Nina Jozefovičová
00884
16
Lenka Žáková
04591
17
Soňa Nebusová
04418
24
Zina Hajašová
02783
40
Lea Čuboňová
29125
44
Natália Čujková
02606
57
Dominika Brnová
28516
77
Petra Mruškovičová
00883
79
Nina Reháková
30237
A
ZVD:
František Jelínek
Podpis:
B
Tréner:
Viktor Dubovský
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2H
Smiešková Terézia 27501
XXXX2
4
Silvia Mikušáková
04643
12
Dominika Jurkovičová
26475
13
Natália Dejová
02163
14H
Sara Laščeková 25681
XXX14
15
Janka Mikulovská
30689
19
Tereza Tomaščíková
28517
20
Anna Mária Juríková
25272
27H
Bianka Poliaková
05008
30
Marcela Pavlíková
04980
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Katarína Paulínyová
Zdravotná služba:
Časomerač:
Milan Kucej
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Lea Buranská
Podpis:
Rozhodca:
Boris Cipov
Podpis:
Rozhodca:
Barbora Bočáková
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca