SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga staršie dorastenky 2023/2024
Číslo
7A-01
Čas
12:00
Dátum
09.09.2023
Miesto
Chemkostav aréna
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
MŠK Iuventa Michalovce
B
Hostia
ŠŠK Drábová Košice
Konečný
výsledok
54
8
Polčas
(30')
29
5
Výsledok
(60')
54
8
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Timea Alžbeta Valiska
06471
7;11;13;23
4
11
Emma Lukáčová
01266
5;6;8;9;14;18
31;34;42;[44]
10
14
Barbora Jakubíková
02608
20
Simona Tomovčíková
04135
24
Erika Kobová
XXX16
25;27
32;37;38
5
27
Mariia Krylova
27452
31
Alžbeta Hlivová
04203
28
51;54
3
35
Lujza Čižmariková
03202
21;26;29
39;40
5
38
Daniela Cabanová
XXX15
57
Tamara Geffertová
04489
1;10;15;17
[49];52
6
58
Vanda Čižmariková
04217
12
53
2
65
Iryna Krasnianska
27453
16;19;20;22;24
30;36;43;45;47;50
11
2
74
Ivana Paľová
04205
4
46;48
3
76
Timea Szatmáry
04256
2;3
33;35;41
5
A
ZVD:
Juraj Rohaľ
Podpis:
B
Tréner:
Dušan Daniš
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Martina Vaľková Bačíková
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
Katarína Juhásova
25478
N
5
Christina Kalesi
27813
6
Viktória Bertová
03468
1;❼;3
[8]
3
7
Alžbeta Lisiková
29472
4
6;7
3
2
9
Sofia Čonková
30238
2
1
10
Petra Pénzešová
25735
22
Laura Maxianová
27041
5
1
24
Nina Ondrejová
26553
2
29
Tamara Eperješiová
25441
38
Lea Dubovská
30497
66
Jana Palfiová
28969
A
ZVD:
Miroslav Fotul
Podpis:
B
Tréner:
Miroslav Fotul
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Věra Lisiková
Funkcia:
D
Funkcionári:
Kamila Vaľková
Funkcia:
Team Time-Out 1:
7:33
2:
36:24
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Martina Vaľková Bačiková
Časomerač:
Erika Rohaľová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Viktória Rohaľová
Podpis:
Rozhodca:
Marcel Cibere
Podpis:
Rozhodca:
Jakub Jašek
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:20
57
1:0
02:02
76
2:0
02:56
76
3:0
03:30
74
4:0
03:59
6
4:1
04:14
4
Napom
04:19
11
5:1
05:15
11
6:1
06:05
5
7:1
06:27
9
7:2
06:38
11
8:2
07:35
6
Nepr7m
07:40
6
8:3
8:33
58
9:3
09:46
57
10:3
10:12
5
11:3
11:05
5
12:3
11:50
11
13:3
13:26
11
14:3
14:19
57
15:3
16:51
7
15:4
17:17
65
16:4
17:43
57
17:4
18:47
11
18:4
19:26
65
19:4
20:28
65
20:4
21:46
35
21:4
21:52
65
22:4
23:37
5
23:4
24:17
65
24:4
25:54
24
25:4
27:03
35
26:4
27:35
24
27:4
28:11
31
28:4
28:48
22
28:5
28:54
35
29:5
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:52
65
30:5
32:10
11
31:5
32:40
24
32:5
33:21
76
33:5
34:35
11
34:5
34:38
7
Vyluc2m
34:51
76
35:5
35:27
65
36:5
36:12
24
37:5
36:38
24
38:5
37:15
35
39:5
39:07
35
40:5
40:01
7
40:6
40:18
76
41:6
41:00
11
42:6
42:48
65
43:6
43:40
7
43:7
43:59
24
Vyluc2m
44:03
11
44:7
45:05
65
45:7
45:35
74
46:7
46:14
65
47:7
47:00
74
48:7
49:10
65
Vyluc2m
49:39
6
48:8
51:45
57
49:8
52:29
65
50:8
53:29
31
51:8
55:22
57
52:8
56:19
58
53:8
57:21
31
54:8
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca