SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Staršie žiačky
Číslo
Čas
11:30
Dátum
01.05.2023
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Košice - Drábová
B
Hostia
Michalovce A
Konečný
výsledok
10
19
Polčas
(25')
2
9
Výsledok
(50')
10
19
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Vanda Vatalová
27232
2
Sofia Túrocziová
27665
8
Lea Dubovská
30235
9
Alžbeta Lisiková
29472
10
Petra Pénzešová
25735
15
Lea Vargová
04443
17
Laura Maxianová
27041
24
Nina Ondrejová
26553
27
Kristína Kučmášová
29470
30
Lea Kovalčíkova
30460
32
Petronela Géczyová
04120
37
Ema Balogová
26550
50
Alexandra Stroková
27324
55
Tamara Lovašiová
30919
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Vanessa Hricová
29775
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca