SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - prípravka 7.-12.
Číslo
U-53
Čas
10:40
Dátum
06.05.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Svodín
B
Hostia
Šaľa 1
Konečný
výsledok
4
16
Polčas
(15')
3
8
Výsledok
(30')
4
16
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Lea Kecskésová
27727
4
Jázmin Gulyás
27713
3
1
5
Liana Břineková
27710
6
Noémi Tóthová
27902
7
Dorka Kasnyík
27728
8
Kurcz Emily
27711
9
Volter Lea
27805
10
Maja Csandová
27729
12
Réka Šuta
27712
13
Hanna Tóthová
27901
1;2
4
3
14
Brigitta Šurányi
27846
A
ZVD:
Erika Koncserová
Podpis:
B
Tréner:
Erika Koncserová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2034
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Kárasová
XXXX1
5
Sofia Bennárová
30944
1;4;7
9;10;12
6
7
Kuklová
XXXX7
3
15
2
9
Jana Szöllösyová
26511
10
Sophia Suchá
25964
2;5;6;8
11;13;14;16
8
13
Vykukalová
XXX13
15
Ráczová
XXX15
21
Pápayová
XXX16
A
ZVD:
Adriana Grandtnerová
Podpis:
B
Tréner:
Terézia Takáčová
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Enikő Lakyová
Zdravotná služba:
Wittmanová Anita
Časomerač:
Cibuľová Mária
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Cillingová Tünde
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Dvorský
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
03:17
5
0:1
04:31
7
0:2
04:50
10
0:3
05:20
13
1:3
07:46
5
1:4
10:23
10
1:5
11:45
10
1:6
12:10
13
2:6
12:39
5
2:7
13:19
4
3:7
14:45
10
3:8
2.polčas
m's''
A
B
akcia
15:15
5
3:9
17:41
5
3:10
18:34
10
3:11
20:30
5
3:12
27:20
10
3:13
28:05
10
3:14
29:19
7
3:15
29:40
10
3:16
30:00
13
4:16
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca