SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - prípravka 7.-12.
Číslo
U43
Čas
10:40
Dátum
15.04.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Štúrovo
B
Hostia
Kolárovo
Konečný
výsledok
6
17
Polčas
(15')
2
7
Výsledok
(30')
5
17
1. Predĺženie
1
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Simonová Zara 2013
XXX12
2
Zoé Zaira Nagy
25891
3
1
3
Hanna Prokk
28058
4
Korina Bedinská
25890
5
Bobor Liliána 2012
XXXX5
6
Emília Rakovská
25888
8
Polák Petra 2014
XXXX8
11
Emma Zuzana Tárnyiková
26560
1;2
4;5;6
5
13
Sofia Horváthová
27831
15
Lara Sámson
26098
16
Sabína Ranaová
27834
22
Petra Gromanová
25879
A
ZVD:
Enikő Lakyová
Podpis:
B
Tréner:
Enikő Lakyová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Sára Kürti
26044
2
Katarína Zoe Macejková
26046
6
Tamia Bogárová
27202
3;4
8;12
4
8
Emma Fördős
26183
11
Dóra Szabó
26063
5;6;7
9;11;14;15;16;17
9
12
Julianna Géczyová
25919
13
Yennhi Maja Vu The
26050
[2]
13
2
15
Simona Rebrošová
25921
1
1
16
Natália Nagyová
26048
10
1
17
Laura Telekes
26051
A
ZVD:
Michal Mahor
Podpis:
B
Tréner:
Michal Mahor
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Imrich Paluk
Zdravotná služba:
Nágelová Katarína
Časomerač:
Volter Gabriella
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Polák Eszter
Podpis:
Rozhodca:
Ivan Kozlík
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:56
11
1:0
03:59
15
1:1
04:52
13
1:2
06:10
11
2:2
06:25
6
2:3
08:25
6
2:4
09:23
11
2:5
09:47
11
2:6
11:20
11
2:7
2.polčas
m's''
A
B
akcia
17:58
6
2:8
18:43
11
2:9
19:04
16
2:10
19:49
2
3:10
20:19
11
3:11
23:24
6
3:12
25:49
13
3:13
26:56
11
4:13
27:05
11
4:14
27:54
11
5:14
28:07
11
5:15
28:51
11
5:16
29:40
11
5:17
30:01
11
6:17
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca