SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Starší žiaci
Číslo
STŽ 105
Čas
12:00
Dátum
22.04.2023
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Nové Zámky B
B
Hostia
MKH Piešťany
Konečný
výsledok
31
23
Polčas
(25')
16
12
Výsledok
(50')
31
23
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Jakub Thomas Müller
29507
1;5
28
3
3
Erik Illés
29510
7;11;12;16
21;24;27
7
4
Patrik Keresztes
25465
5
Marek Petík
29515
6
Samuel Kajan
29532
4;10;13
17;25;26;31
7
8
Martin Halienka
29513
2;3;6;8
4
9
Oliver Štofko
29575
19;20
2
10
Mark Radoslav Šrámek
29702
14
30
2
12
Alex Polyák
29514
13
Matej Zattovicz
04999
23
1
14
Adam Czuczor
29511
15
Branislav Becík
25539
22
1
2
17
Markus Bábin
05105
29
1
18
Daniel Gergely
05098
9;15
18
3
A
ZVD:
Peter Sporni
Podpis:
B
Tréner:
Peter Sporni
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
8
Ján Gašpar Soldán
29526
15
Karin Bachňáková
25553
21
1
18
Lívia Blašková
26041
10
1
23
Sára Maslíková
27596
24
Eva Kopálová
04181
14;15;17;19;23
5
27
Lucia Noskovičová
25540
9
20
2
30
Alexander Antony Montgomery
28351
32
Sebastián Vrba
05199
1;2;3;[4];11
22
6
33
Maxim Fuska
29527
6;7
2
34
Dávid Haring
26992
8
16;❼
2
35
Jakub Pelcl
29570
5;12
13;18
4
52
Martin Greif
29491
A
ZVD:
Nora Csukaová
Podpis:
B
Tréner:
Dušan Moravčík
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2028
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
7:48
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Mokryš Emil
Zdravotná služba:
Krasková
Časomerač:
Horváth Dávid
Hlásateľ
Rédey Róbert
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Peter Haščík
Podpis:
Rozhodca:
Jakub Šmalo
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:35
2
1:0
03:56
32
1:1
05:25
8
2:1
05:42
8
3:1
06:58
32
3:2
07:26
6
4:2
07:42
2
5:2
09:22
8
6:2
09:48
32
6:3
10:02
3
7:3
10:34
8
8:3
11:04
32
8:4
11:48
35
8:5
12:37
33
8:6
13:14
33
8:7
13:22
18
9:7
13:44
34
9:8
14:53
6
10:8
15:34
3
11:8
15:59
27
11:9
16:17
3
12:9
17:54
18
12:10
19:21
6
13:10
20:51
10
14:10
21:23
32
14:11
22:41
18
15:11
23:03
35
15:12
24:18
3
16:12
2.polčas
m's''
A
B
akcia
25:37
6
17:12
26:35
35
17:13
27:25
18
18:13
27:57
9
19:13
29:50
9
20:13
30:02
24
20:14
30:29
24
20:15
31:08
34
20:16
31:33
3
21:16
31:55
24
21:17
32:39
35
21:18
33:00
15
22:18
33:50
34
Nepr7m
35:28
15
Vyluc2m
38:37
24
22:19
39:37
27
22:20
40:01
13
23:20
40:18
15
23:21
41:53
3
24:21
43:09
6
25:21
44:01
6
26:21
44:41
32
26:22
45:55
3
27:22
46:16
2
28:22
48:04
24
28:23
48:35
17
29:23
49:02
10
30:23
50:00
6
31:23
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca