SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Celoslovenská súťaž mladších žiakov
Číslo
Čas
11:00
Dátum
22.03.2023
Miesto
MŠH Kysucké Nové Mesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
ZŠ Slovanská PB A
B
Hostia
ZŠ Slovanská PB B
Konečný
výsledok
22
9
Polčas
(30')
6
3
Výsledok
(60')
22
9
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
10
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
František Šuraba
26034
4
Dominik Kostelanský
26124
5
Nikolas Valient
27458
6
Milan Lazový
25990
7
Matúš Briestenský
26036
10
Kristián Straka
26129
15
Richard Smižík
27634
A
ZVD:
Lukáš Šmehyl
Podpis:
B
Tréner:
Michal Tomasta
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Adrián Valient
27511
2
Šimon Šulavík
27744
9
Mário Hudek
27460
11
Oliver Rodrigues
27647
14
Leo Holínec
27845
15
Adam Kľúčik
27519
18
Peter Paščenko
27521
A
ZVD:
Ladislav Kovačin
Podpis:
B
Tréner:
Ladislav Kovačin
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Ceniga Miroslav
Zdravotná služba:
Hartel Miloš
Časomerač:
Podolak Branislav
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podolak Branislav
Podpis:
Rozhodca:
Jakub Mindek
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca