SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
BKZHá - prípravka 6+1
Číslo
2
Čas
09:05
Dátum
22.04.2023
Miesto
ŠH LF
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
ŠKH Agrokarpaty Pezinok
B
Hostia
Strojár Malacky
Konečný
výsledok
21
2
Polčas
(15')
13
1
Výsledok
(30')
21
2
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Alexander Babiš
27017
9
18
2
4
Michal Gembický
XXXX9
6
Mathias Lacko
27702
8
David Šulek
27900
8;13
14;17
4
9
Peter Gula
27786
3;6;10
15;16
5
10
Jakub Baďura
29811
2;5;7
19;20;21
6
11
Matej Baďura
29810
1;4;11;12
4
70
Šimon NEL LLANO ŠUSOL
28476
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Tomáš Majerovič
28659
2
Andrej Trenčanský
28653
3
Samuel Bokol
28651
4
Bruno Hindra
28638
1
1
5
Gabriel Sobolič
28644
2
1
6
Matteo Sivák
28628
7
Šimon Nižňanský
28634
8
Leo Kuthreiber
28632
9
Sebastian Šamulka
28635
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Hanušová Alexandra
Zdravotná služba:
Velická Zuzana
Časomerač:
Otočková Veronika
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Kecskésová Liliana
Podpis:
Rozhodca:
Marco Marušinec
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:18
11
1:0
00:36
10
2:0
01:06
9
3:0
01:38
11
4:0
02:06
10
5:0
03:06
9
6:0
05:13
10
7:0
05:42
4
7:1
06:28
8
8:1
07:00
2
9:1
07:32
9
10:1
08:53
11
11:1
09:36
11
12:1
11:00
8
13:1
2.polčas
m's''
A
B
akcia
18:01
8
14:1
18:36
5
14:2
20:37
9
15:2
21:16
9
16:2
22:28
8
17:2
23:10
2
18:2
26:36
10
19:2
29:42
10
20:2
30:00
10
21:2
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca