SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TKZHá prípravka
Číslo
Čas
08:30
Dátum
07.05.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Lehnice
B
Hostia
Topoľníky
Konečný
výsledok
4
9
Polčas
(30')
4
9
Výsledok
(60')
4
9
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
40
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Benková Petra
XXXX2
4
Simon Szitási
27855
5
Migrová Michaela
XXXX5
6
Andrej Kubička
27857
7
Lili Szocs
27859
10
Tamara Skubi
27864
12
Nela Tomešeková
27851
13
Zsófia Kosárová
27862
15
Vivien Kovács
26633
2
1
17
Dominika Gyurkovics
26628
3
1
18
Laura Egyed
26634
20
LILY BINDICS
26972
1;4
2
A
ZVD:
Eva Moroviková
Podpis:
B
Tréner:
Tünde Ozsvald
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Boglárka Papp
27606
3
Noémi Miklášová
26236
7;9
2
4
Emma Nagy
30229
8
Lili Ollári
30064
2;3;4;5;8
5
10
Dorka Kovácsová
27581
11
Boglárka Kovácsová
28344
13
Zsófi Döményová
30070
1;6
2
16
Rebeka Lubicsek
27580
18
Zara Eszter Nogellová
26287
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Veronika Potocsiová
Zdravotná služba:
Adam Harajda
Časomerač:
Renáta Morovíková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Zoltán Novák
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
02:02
13
0:1
06:14
8
0:2
06:52
8
0:3
07:30
8
0:4
09:08
8
0:5
11:43
13
0:6
12:45
20
1:6
18:00
15
2:6
19:21
17
3:6
22:27
3
3:7
24:04
8
3:8
25:43
3
3:9
27:09
20
4:9
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca