SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TKZHá prípravka
Číslo
Čas
11:50
Dátum
07.05.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Sereď
B
Hostia
Dunajská Streda
Konečný
výsledok
2
17
Polčas
(30')
2
17
Výsledok
(60')
2
17
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Jasmína Chudáčiková
27748
3
Hercegová Zuzana
XXXX1
16
Kristína Miklošíková
27747
20
Alexandra Sojková
26229
1
1
21
Megan Husárová
28244
23
Tatiana Hercegová
27770
2
1
32
Rampášeková Marina
XXXX7
33
Marina Markusková
27768
36
Tatiana Sojková
26395
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
13
Dorka Mészáros
26686
8;9;10;13;16;17
6
15
Zara Lászlóová
28269
26
Dóra Vass
26681
1;4;5;6;14
5
30
Sára Hulkó
26690
35
Eszter Méry
26684
7;11;12;15
4
37
Réka Derzsi
26688
3
1
38
Dóra Mikos
26682
45
Jázmin Bartal
28272
2
1
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Veronika Potocsiová
Zdravotná služba:
Adam Harajda
Časomerač:
Renáta Morovíková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Zoltán Novák
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
04:30
26
0:1
06:15
45
0:2
06:58
37
0:3
07:35
26
0:4
11:32
26
0:5
13:21
26
0:6
14:18
35
0:7
16:55
13
0:8
18:40
13
0:9
19:33
13
0:10
20:20
35
0:11
20:52
35
0:12
22:27
20
1:12
22:53
13
1:13
23:59
26
1:14
25:14
35
1:15
26:12
23
2:15
26:30
13
2:16
27:54
13
2:17
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca