SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TKZHá prípravka
Číslo
Čas
11:10
Dátum
07.05.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Lehnice
B
Hostia
Sereď
Konečný
výsledok
10
16
Polčas
(30')
10
16
Výsledok
(60')
10
16
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Benková Petra
XXXX1
4
Simon Szitási
27855
5
Migrová Michaela
XXXX2
6
Andrej Kubička
27857
7
Lili Szocs
27859
10
Tamara Skubi
27864
12
Nela Tomešeková
27851
13
Zsófia Kosárová
27862
15
Vivien Kovács
26633
4;6;9;10
4
17
Dominika Gyurkovics
26628
18
Laura Egyed
26634
20
LILY BINDICS
26972
1;2;3;5;7;8
6
A
ZVD:
Eva Moroviková
Podpis:
B
Tréner:
Tünde Ozsvald
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
16
Kristína Miklošíková
27747
6;12;16
3
20
Alexandra Sojková
26229
2;3;7;8
4
21
Megan Husárová
28244
23
Tatiana Hercegová
27770
4;5;10
3
32
Rampašeková Marina
XXXX1
33
Marina Markusková
27768
36
Tatiana Sojková
26395
1;9;11;13;14;15
6
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Veronika Potocsiová
Zdravotná služba:
Adam Harajda
Časomerač:
Renáta Morovíková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:23
36
0:1
00:46
20
1:1
01:40
20
1:2
02:27
20
2:2
02:48
20
2:3
03:37
23
2:4
05:20
20
3:4
07:45
23
3:5
08:46
16
3:6
09:25
20
3:7
11:12
20
3:8
12:12
36
3:9
15:00
23
3:10
15:25
36
3:11
15:53
15
4:11
16:45
16
4:12
18:13
36
4:13
20:34
20
5:13
22:37
36
5:14
23:05
15
6:14
23:47
20
7:14
24:10
36
7:15
24:56
20
8:15
25:49
16
8:16
26:14
15
9:16
28:37
15
10:16
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca