SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TKZHá prípravka
Číslo
Čas
10:30
Dátum
07.05.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Topoľníky
B
Hostia
Dunajská Streda
Konečný
výsledok
14
Polčas
(30')
14
Výsledok
(60')
14
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Boglárka Papp
27606
3
Noémi Miklášová
26236
4
Emma Nagy
30229
8
Lili Ollári
30064
10
Dorka Kovácsová
27581
11
Boglárka Kovácsová
28344
13
Zsófi Döményová
30070
16
Rebeka Lubicsek
27580
18
Zara Eszter Nogellová
26287
A
ZVD:
Veronika Bereczková
Podpis:
B
Tréner:
Veronika Bereczková
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
13
Dorka Mészáros
26686
6
1
15
Zara Lászlóová
28269
26
Dóra Vass
26681
3;4;5;7;12
5
30
Sára Hulkó
26690
35
Eszter Méry
26684
8;10
2
37
Réka Derzsi
26688
11
1
38
Dóra Mikos
26682
45
Jázmin Bartal
28272
1;2;9;13;14
5
A
ZVD:
Lilla Lelkes
Podpis:
B
Tréner:
Lilla Lelkesová
Licencia:
D
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Veronika Potocsiová
Zdravotná služba:
Adam Harajda
Časomerač:
Renáta Morovíková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Zoltán Novák
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:24
45
0:1
01:07
45
0:2
09:40
26
0:3
16:20
26
0:4
18:50
26
0:5
20:13
13
0:6
20:58
26
0:7
21:55
45
0:8
23:47
35
0:9
25:23
35
0:10
26:36
37
0:11
28:19
45
0:12
29:37
45
0:13
29:42
26
0:14
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca