SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TKZHá prípravka
Číslo
Čas
09:50
Dátum
07.05.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Sereď
B
Hostia
Topoľníky
Konečný
výsledok
8
13
Polčas
(30')
8
13
Výsledok
(60')
8
13
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Jasmína Chudáčiková
27748
16
Kristína Miklošíková
27747
2;3
2
20
Alexandra Sojková
26229
4
1
23
Tatiana Hercegová
27770
5
1
32
Rampašeková Marina
XXXX1
33
Marina Markusková
27768
7
1
36
Tatiana Sojková
26299
1;6;8
3
42
Megan Husárová
28244
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Boglárka Papp
27606
3
Noémi Miklášová
26236
1;2;12
3
4
Emma Nagy
30229
8
Lili Ollári
30064
3;4;5;6;7;10;11;13
8
10
Dorka Kovácsová
27581
11
Boglárka Kovácsová
28344
13
Zsófi Döményová
30070
16
Rebeka Lubicsek
27580
18
Zara Eszter Nogellová
26287
8;9
2
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Veronika Potocsiová
Zdravotná služba:
Adam Harajda
Časomerač:
Renáta Morovíková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Zoltán Novák
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:03
3
0:1
04:06
36
1:1
04:30
16
2:1
05:43
3
2:2
06:05
16
3:2
07:34
8
3:3
07:47
8
3:4
13:34
8
3:5
14:14
20
4:5
15:16
8
4:6
18:18
8
4:7
19:12
18
4:8
20:55
23
5:8
23:16
18
5:9
24:36
36
6:9
25:33
8
6:10
26:28
8
6:11
26:54
33
7:11
27:14
3
7:12
29:44
36
8:12
29:57
8
8:13
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca