SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TKZHá prípravka
Číslo
Čas
09:10
Dátum
07.05.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Dunajská Streda
B
Hostia
Lehnice
Konečný
výsledok
19
5
Polčas
(30')
19
5
Výsledok
(60')
19
5
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
13
Dorka Mészáros
26686
12
1
15
Zara Lászlóová
28269
18
1
26
Dóra Vass
26681
3;7;8;9;13;14;16;17
8
30
Sára Hulkó
26690
35
Eszter Méry
26684
2;4;5;6
4
37
Réka Derzsi
26688
11;15;19
3
38
Dóra Mikos
26682
45
Jázmin Bartal
28272
1;10
2
A
ZVD:
Lilla Lelkes
Podpis:
B
Tréner:
Lilla Lelkesová
Licencia:
D
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Benková Petra
XXXX1
4
Simon Szitási
27855
5
Migrová Michaela
XXXX5
6
Andrej Kubička
27857
7
Lili Szocs
27859
10
Tamara Skubi
27864
12
Nela Tomešeková
27851
13
Zsófia Kosárová
27862
15
Vivien Kovács
26633
1;3
2
17
Dominika Gyurkovics
26628
18
Laura Egyed
26634
20
LILY BINDICS
26972
2;4;5
3
A
ZVD:
Eva Moroviková
Podpis:
B
Tréner:
Tunde Ozsvald
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Veronika Potocsiová
Zdravotná služba:
Adam Harajda
Časomerač:
Renáta Morovíková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Zoltán Novák
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:25
45
1:0
01:13
35
2:0
02:01
26
3:0
03:02
15
3:1
05:04
35
4:1
08:50
35
5:1
10:05
35
6:1
10:33
26
7:1
10:58
20
7:2
11:20
26
8:2
12:53
26
9:2
15:24
15
9:3
15:56
45
10:3
17:34
37
11:3
18:51
13
12:3
19:32
26
13:3
21:20
20
13:4
21:37
26
14:4
22:48
37
15:4
25:50
26
16:4
27:42
26
17:4
28:29
15
18:4
29:09
20
18:5
29:24
37
19:5
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca