SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - prípravka 7.-12.
Číslo
U-33
Čas
12:20
Dátum
02.04.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Štúrovo
B
Hostia
Šaľa 1
Konečný
výsledok
20
4
Polčas
(15')
7
3
Výsledok
(30')
20
4
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Zoé Zaira Nagy
25891
15;17;18
3
3
Hanna Prokk
28058
4
Korina Bedinská
25890
6
Emília Rakovská
25888
8
Polák Petra
XXX14
10
Adela Földyová
26027
2;6
9;10;11;13
6
11
Emma Zuzana Tárnyiková
26560
[1];3;4;5;7
8;12;14;19;20
10
13
Sofia Horváthová
27831
15
Lara Sámson
26098
16
1
16
Sabína Ranaová
27834
A
ZVD:
Mária Ráczová
Podpis:
B
Tréner:
Terézia Takáčová
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Petra Pohančaníková
28203
7
Kuklová Lili
XXX11
9
Jana Szöllösyová
26511
10
Nela Pinková
27915
3
1
13
Vykukalová lilien
XXX15
1;2
4
3
15
Ráczová Sofia
XXX14
20
Ostényiová Melánia
XXXX9
21
Pápayová Rebeka
XXX16
A
ZVD:
Enikő Lakyová
Podpis:
B
Tréner:
Enikő Lakyová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
21:28
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Attila Kovács
Zdravotná služba:
Andrea Vajdová
Časomerač:
Tibor Morvay
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Monika Morvayová
Podpis:
Rozhodca:
Rebeka Haščíková
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
03:11
11
1:0
03:52
13
1:1
07:00
10
2:1
07:40
11
3:1
10:38
11
4:1
11:44
11
5:1
13:21
13
5:2
13:58
10
6:2
14:46
10
6:3
14:54
11
7:3
2.polčas
m's''
A
B
akcia
15:28
11
8:3
17:08
10
9:3
18:49
10
10:3
19:45
10
11:3
20:57
11
12:3
21:14
10
13:3
21:56
11
14:3
23:21
2
15:3
24:40
15
16:3
25:16
2
17:3
25:56
13
17:4
26:18
2
18:4
28:01
11
19:4
28:44
11
20:4
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca