SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - prípravka 7.-12.
Číslo
CM-26
Čas
13:10
Dátum
19.03.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Šurany 1
B
Hostia
Šurany 2
Konečný
výsledok
7
12
Polčas
(20')
4
7
Výsledok
(40')
7
12
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
60
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Natália Hindická
26105
5
Nela Erdélyová 20.10.2012
XXXX2
8
Lea Laščeková
26017
5;6
2
9
Michaela Richnavská
30576
7
1
10
Nikola Hajdenová
26095
2
1
12
Sofia Lehocká
26030
13
Ema Vašeková
26529
15
Linda Fialová
26184
16
Nela Tantošová
26185
17
Bibiana Hajdenová
26107
1;3;4
3
18
Natália Maceková 24.9.2012
XXXX1
A
ZVD:
Zuzana Klepochová
Podpis:
B
Tréner:
Zuzana Klepochová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Kristína Demová 27.12.2012
XXXX1
2
Feherváryová Ema 1.7.2013
XXX16
3
Lea Révayová
26112
4
Hana Schultzová
26109
1;4
2
5
Zuzana Klepochová
26114
[7]
❼;9;11;12
4
6
Radka Poláková
26103
7
Lucia Révayová
26033
2;3;5;6
8
5
12
Nela Chrobáková
26028
14
Nina Eva Stoklasová
26110
17
Barbora Nováková 26.6.2013
XXXX3
10
1
A
ZVD:
Vladimír Hyll
Podpis:
B
Tréner:
Magdaléna Révayová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Ľubomír Cvik
Zdravotná služba:
Monika Blanárová
Časomerač:
Lucia Cviková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Jana Zlatinská
Podpis:
Rozhodca:
Ivan Kozlík
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:19
17
1:0
02:03
10
2:0
02:54
4
2:1
03:42
7
2:2
04:24
7
2:3
06:12
4
2:4
10:11
7
2:5
12:38
17
3:5
13:31
7
3:6
14:23
17
4:6
15:00
5
4:7
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:11
8
5:7
21:05
8
6:7
22:49
7
6:8
23:21
9
7:8
28:48
5
Nepr7m
28:51
5
7:9
30:05
17
7:10
31:52
5
7:11
34:08
5
7:12
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca