SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - prípravka 7.-12.
Číslo
CM-23
Čas
10:40
Dátum
19.03.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Svodín
B
Hostia
Štúrovo
Konečný
výsledok
3
13
Polčas
(20')
1
6
Výsledok
(40')
3
13
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
50
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Lea Kecskésová
27727
4
Jázmin Gulyás
27713
2;❼;3
2
5
Liana Břineková
27710
6
Noémi Tóthová
27902
8
Kurcz Emily
27711
9
Volter Lea
27805
1
1
12
Réka Šuta
27712
13
Hanna Tóthová
27901
14
Brigitta Šurányi
27846
15
Lucia Šindlerová
28292
A
ZVD:
Erika Koncserová
Podpis:
B
Tréner:
Erika Koncserová
Licencia:
D
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Zoé Zaira Nagy
25891
9;10;11;12
4
3
Hanna Prokk
28058
4
Korina Bedinská
25890
5
Bobor Liliana
XXX16
6
Emília Rakovská
25888
7
Šimonová Zara
XXXX1
13
1
8
Polák Petra
XXX14
10
Adela Földyová
26027
1;3;6
3
11
Emma Zuzana Tárnyiková
26560
2;4;5
7;8
5
16
Sabína Ranaová
27834
22
Petra Gromanová
25879
A
ZVD:
Enikő Lakyová
Podpis:
B
Tréner:
Enikő Lakyová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Ľubomír Cvik
Zdravotná služba:
Monika Blanárová
Časomerač:
Lucia Cviková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Jana Zlatinská
Podpis:
Rozhodca:
Ivan Kozlík
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:16
10
0:1
03:15
11
0:2
03:45
10
0:3
06:08
11
0:4
09:06
11
0:5
09:29
10
0:6
10:23
9
1:6
2.polčas
m's''
A
B
akcia
21:01
4
2:6
21:43
11
2:7
23:50
11
2:8
25:19
2
2:9
25:40
2
2:10
27:32
2
2:11
31:10
4
Nepr7m
32:03
2
2:12
34:01
7
2:13
34:54
4
3:13
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca