SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - prípravka 7.-12.
Číslo
Čas
13,10
Dátum
05.03.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Šaľa 1
B
Hostia
Svodín
Konečný
výsledok
11
9
Polčas
(20')
5
1
Výsledok
(40')
11
9
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Križovičová Soňa
XXXX9
5
Sofia Bennárová
30944
7
Kuklová Liana
XXX14
9
1
8
Hodurová Sofia
XXX10
1;2;3
3
9
Jana Szöllösyová
26511
13
Vykukalová Lilien
XXX15
4;5
6;7;8;10;[11]
7
15
Ráczová Sofia
XXX13
19
Kulenová Zlatica
XXX11
20
Ostényiová Melinda
XXXX8
21
Pápayová Rebeka
XXX16
22
Karasová Natália
XXX12
A
ZVD:
Terézia Takáčová
Podpis:
B
Tréner:
Terézia Takáčová
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Lea Kecskésová
27727
4
Jázmin Gulyás
27713
3;8
2
5
Liana Břineková
27710
7
Dorka Kasnyík
27728
8
Kurcz Emily
27711
9
Volter Lea
27805
10
Maja Csandová
27729
11
Zoé Kóša
27726
12
Réka Šuta
27712
13
Hanna Tóthová
27901
1
2;4;5;6;7;9
7
A
ZVD:
Erika Koncserová
Podpis:
B
Tréner:
Erika Koncserová
Licencia:
D
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
František Mészáros
Zdravotná služba:
Alexander Boltenkov
Časomerač:
Sýkorová Hana
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Zuzana Sýkorová
Podpis:
Rozhodca:
Nina Leššová
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
07:15
8
1:0
08:06
8
2:0
09:47
8
3:0
11:51
13
4:0
13:57
13
5:0
17:57
13
5:1
2.polčas
m's''
A
B
akcia
22:33
13
5:2
23:42
4
5:3
24:46
13
6:3
25:11
13
6:4
25:45
13
6:5
26:31
13
6:6
26:43
13
7:6
27:16
13
8:6
28:09
13
8:7
29:47
4
8:8
34:51
7
9:8
37:01
13
10:8
37:16
13
10:9
37:59
13
11:9
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca