SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - prípravka 7.-12.
Číslo
Čas
12,20
Dátum
05.03.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Šurany 2
B
Hostia
Kolárovo
Konečný
výsledok
9
12
Polčas
(20')
3
6
Výsledok
(40')
9
12
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Nela Chrobáková
26028
2
Feherváryová Ema
XXX16
3
Lea Révayová
26112
4
Hana Schultzová
26109
5
Zuzana Klepochová
26114
1;2;3
4;[5];6;7;9
8
6
Radka Poláková
26103
7
Lucia Révayová
26033
8
1
15
Simona Vrabcová
26104
A
ZVD:
Magdaléna Révayová
Podpis:
B
Tréner:
Magdaléna Révayová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Sára Kürti
26044
2
Katarína Zoe Macejková
26046
6
10;11;12
4
4
Zita Tóth
27192
5
Galina Szabóová
27196
6
Tamia Bogárová
27202
2
[8];9
3
7
Gréta Őszi
27187
8
Emma Fördős
26183
9
Olívia Kováčová
27197
10
Alexa Marosi
26065
12
Julianna Géczyová
25919
13
Yennhi Maja Vu The
26050
3
7
2
14
Lilien Kovács
26906
15
Simona Rebrošová
25921
4;5
2
16
Natália Nagyová
26048
18
Sarah Elin Sedláková
26047
1
1
21
Laura Telekes
26051
A
ZVD:
Michal Mahor
Podpis:
B
Tréner:
Michal Mahor
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2027
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
František Mészáros
Zdravotná služba:
Alexander Boltenkov
Časomerač:
Sýkorová Hana
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Sýkorová Zuzana
Podpis:
Rozhodca:
Tamara Valentínyová
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:11
18
0:1
01:36
6
0:2
04:25
13
0:3
06:25
15
0:4
09:08
15
0:5
09:49
5
1:5
11:34
2
1:6
12:30
5
2:6
13:12
5
3:6
2.polčas
m's''
A
B
akcia
21:35
13
3:7
23:13
5
4:7
26:44
5
5:7
27:32
6
5:8
28:03
6
5:9
29:11
5
6:9
29:27
2
6:10
30:16
2
6:11
32:16
5
7:11
33:18
7
8:11
34:02
2
8:12
35:36
5
9:12
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca