SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - prípravka 7.-12.
Číslo
Čas
9,00
Dátum
05.03.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Šaľa 1
B
Hostia
Šurany 1
Konečný
výsledok
5
15
Polčas
(20')
2
7
Výsledok
(40')
5
15
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Križovičová Soňa
XXX10
4
Sofia Bennárová
30944
8
Hodurová Sofia
XXX11
1;2
2
9
Jana Szöllösyová
26511
4;5
2
13
Vykukalová lilien
XXX15
15
Ráczová Sofia
XXX14
3
1
17
Sophia Suchá
25964
19
Kulenová Zlatica
XXX12
20
Ostényiová
XXXX9
21
Pápayová Rebeka
XXX16
22
Karasová Natália
XXX13
A
ZVD:
Terézia Takáčová
Podpis:
B
Tréner:
Terézia Takáčová
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
7
Natália Hindická
26105
8
Lea Laščeková
26017
12;13
2
9
Michaela Richnavská
30576
3;5
2
10
Nikola Hajdenová
26095
11
Bibiana Hajdenová
26107
1;2;4;6;7
10;11;14
8
2
12
Sofia Lehocká
26030
13
Ema Vašeková
26529
15
Linda Fialová
26184
16
Nela Tantošová
26185
8;9;15
3
A
ZVD:
Magdaléna Révayová
Podpis:
B
Tréner:
Magdaléna Révayová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Meszároš František
Zdravotná služba:
Boltenkov Alexander
Časomerač:
Sýkorová Hana
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Sýkorová Zuzana
Podpis:
Rozhodca:
Tamara Valentínyová
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:29
11
0:1
05:54
11
0:2
07:36
8
1:2
10:29
9
1:3
11:21
11
1:4
13:11
9
1:5
13:41
11
1:6
14:30
8
2:6
16:13
11
2:7
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:29
16
2:8
21:47
10
Nepr7m
22:55
15
3:8
23:16
16
3:9
24:52
11
3:10
27:03
11
3:11
30:22
11
Vyluc2m
30:36
9
4:11
31:29
9
5:11
33:48
8
5:12
36:02
8
5:13
38:16
11
5:14
39:08
16
5:15
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca