SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - prípravka 1.-6.
Číslo
CM15
Čas
12:20
Dátum
04.03.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Nesvady Imeľ
B
Hostia
Šaľa 2
Konečný
výsledok
4
18
Polčas
(15')
2
6
Výsledok
(30')
3
11
1. Predĺženie
1
5
2. Predĺženie
2
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Regina Bukovičová
27999
2
Lilien Hangyová
29768
2
1
3
Viktória Fülöpová
29762
4
Nina Hegedűsová
28360
5
Denisa Anna Horváthová
27227
7
Loretta Galla
29759
9
Dorka Gyűrösiová
28001
10
Lenka CSontosová
27222
11
Nikol Juhászová
30830
12
Tamara Török
27997
13
Rebeka Wittichová
27220
14
Hana Tóthová
29769
1
3;4
3
N
15
Karin Belokostolská
29767
16
Jennifer Gyenesiová
28000
A
ZVD:
Juraj Miškovič
Podpis:
B
Tréner:
Juraj Miškovič
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Lenka Hercegová
30668
7;11;15
3
6
Alexandra Vyhnáliková
26470
8
Sofia Bergendiová
26469
9
Radka Putzová
XXX13
10
Elin Udvarosová
XXX15
1;3;❼;4
8;17
5
11
Mia Kristofóli
25294
5;6
9;13;14
5
13
Alexandra Móriová
XXX16
14
Barbora Šimová
28374
18
1
15
Lea Čamajová
26478
[2]
16
2
16
Katarína Holocsy
XXX14
10;12
2
17
Alžbeta Ančinová
28373
26
Ema Maľová
26468
A
ZVD:
Paulína Čamajová
Podpis:
B
Tréner:
Marcela Čamajová
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Štefan Horváth
Zdravotná služba:
Kúnová Magdaléna
Časomerač:
Peter Kockás
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Dvorský
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:20
14
1:0
00:37
10
1:1
01:22
15
1:2
02:04
10
1:3
04:34
2
2:3
05:34
14
Napom
08:14
10
Nepr7m
08:27
10
2:4
11:37
11
2:5
13:14
11
2:6
2.polčas
m's''
A
B
akcia
21:12
2
2:7
23:23
10
2:8
24:25
14
3:8
26:21
11
3:9
28:16
16
3:10
29:08
11
3:11
31:00
2
3:12
31:00
11
3:13
31:00
2
3:14
33:25
15
3:15
34:33
10
3:16
34:58
14
4:16
35:01
14
4:17
40:26
16
4:18
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca