SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
D92
Čas
10:00
Dátum
26.02.2023
Miesto
ŠH Bánovce nad Bebravou
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK Sokol Bánovce nad Bebravou
B
Hostia
HK AS Trenčín-A
Konečný
výsledok
4
35
Polčas
(20')
1
12
Výsledok
(40')
4
35
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
30
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Lenka Zemanová
26009
2
Timea Orlíčková
25702
5
Ivana Košíková
27888
2
1
6
Natália Košíková
27887
10
Zara Lamošová
25993
2
11
Ester Karabová
26205
12
Liana Anyalaiová
27730
16
Chiara Králiková
28300
17
Paula Adameová
25975
17
Camille Gieciová
26172
1
1
21
Katarína Mikušová
26607
22
Lea Andelová
28206
23
Nela Blašková
30389
3;4
2
26
Lucia Zemanová
26000
72
Alžbeta Janechová
26204
83
Zuzana Horáková
26408
A
ZVD:
Marek Lamoš
Podpis:
B
Tréner:
Naděžda Spaščuková
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
13
Emma Beláková
26727
18;19
2
20
Filip Hrubina
30502
5;10
22;23;24;26;35
7
21
Nela Buranská
30542
16;17
2
22
Adela Schlesingerová
26273
2;6;8;9
13;21;30;32;34
9
23
Natálie Hauerová
26010
[27]
1
24
Veronika Jakubcová
26008
14;15;20;28;29;31;33
7
25
Nina Křenková
29529
1
1
N
28
Michaela Michalcová
06689
3;4;7;11;12
25
6
N
91
Lucia Uherčíková
30722
A
ZVD:
Lucia Opatovská
Podpis:
B
Tréner:
Alena Hrubinová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Ivan Aujeský
Zdravotná služba:
Jaroslav Ďurech
Časomerač:
Nina Anna Beňová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Jana Ďurechová
Podpis:
Rozhodca:
Dávid Osička
Podpis:
Rozhodca:
Michal Gönczi
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:19
25
0:1
01:04
22
0:2
01:50
28
0:3
03:18
25
Napom
05:18
28
0:4
05:39
20
0:5
07:08
22
0:6
07:39
28
0:7
08:12
22
0:8
08:32
22
0:9
11:47
20
0:10
13:43
17
1:10
14:23
28
1:11
17:51
24
Nepr7m
18:18
28
Napom
19:23
28
1:12
2.polčas
m's''
A
B
akcia
21:15
22
1:13
22:09
24
1:14
22:29
24
1:15
23:39
21
1:16
24:27
21
1:17
25:07
13
1:18
25:46
13
1:19
26:49
24
1:20
27:50
22
1:21
29:30
20
1:22
30:16
20
1:23
31:21
20
1:24
32:02
28
1:25
32:27
5
2:25
33:09
20
2:26
34:04
10
Vyluc2m
34:21
23
2:27
34:30
24
2:28
35:42
24
2:29
36:21
22
2:30
36:43
24
2:31
37:14
22
2:32
37:35
23
3:32
37:50
24
3:33
38:10
23
4:33
38:39
22
4:34
39:39
20
4:35
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca