SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Starší žiaci
Číslo
STZ-63
Čas
12.00
Dátum
26.03.2023
Miesto
MŠH Topoľčany
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
HK AGRO Topoľčany
B
Hostia
Nové Zámky B
Konečný
výsledok
42
28
Polčas
(25')
22
13
Výsledok
(50')
42
28
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
40
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
Jakub Valent
04302
1;3;[11]
3
12
Viktor Svorčík
26936
16
Richard Piterka
28575
22
Matúš Ševčík
26783
24
Július Koscelník
26258
17;19
24;32;38
5
26
Lukáš Buranský
28573
20;22
[26];29
4
31
Patrik Hujac
25908
7;8;10;12;16;21
23;25;30;33;37;39;41
13
35
Kristen Goga
29621
2;9;13;15;18
27;28;34;35;36;42
11
36
Samuel Kollár
27818
4;6;14
40
4
N
42
Martin Kalivoda
28570
31
1
54
Dominik Ďurák
06506
5
1
A
ZVD:
Martin Ďurček
Podpis:
B
Tréner:
Martin Ďurček
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
------
2:
------
3:
------
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Alex Polyák
29514
3
Erik Illés
29510
5;6;12;13
19;20;23;24
8
4
Jakub Thomas Müller
29507
10
25;27;28
4
5
Marek Petík
29515
6
Samuel Kajan
29532
3;❼;7;8;9;11
[15];17;18
8
N
8
Sebastian Žatko
06589
2;4
[21]
3
9
Matej Zattovicz
04999
10
Mark Radoslav Šrámek
29702
26
1
12
Adrian Beck
06554
14
Adam Czuczor
29511
15
Branislav Becík
25539
22
1
18
Markus Bábin
05105
1
14;16
3
A
ZVD:
Fridrich Beck
Podpis:
B
Tréner:
Peter Sporni
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
--------
2:
--------
3:
--------
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Andraško Martin
Zdravotná služba:
Vanek Milan
Časomerač:
Šmantík Ľubomír
Hlásateľ
Haluzová Marta
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Haluzová Marta
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:31
18
0:1
01:12
4
1:1
02:20
35
2:1
03:07
8
2:2
04:07
4
3:2
05:22
36
4:2
06:42
54
5:2
07:25
36
6:2
08:06
31
7:2
08:15
6
7:3
09:05
31
8:3
09:59
35
9:3
10:49
31
10:3
11:03
8
10:4
11:42
4
11:4
11:51
6
Napom
12:05
3
11:5
12:30
31
12:5
13:04
35
13:5
13:47
6
Nepr7m
14:06
36
Napom
14:14
36
14:5
14:50
35
15:5
15:17
3
15:6
15:38
31
16:6
15:55
6
16:7
16:31
24
17:7
16:47
35
18:7
17:13
6
18:8
18:32
6
18:9
19:31
4
18:10
20:45
24
19:10
21:12
26
20:10
21:49
31
21:10
22:53
42
Nepr7m
23:16
6
21:11
23:38
26
22:11
24:03
3
22:12
24:57
3
22:13
2.polčas
m's''
A
B
akcia
25:24
31
23:13
26:01
24
24:13
27:18
18
24:14
28:53
6
24:15
29:25
18
24:16
30:16
6
24:17
31:30
31
25:17
33:35
26
26:17
34:43
6
26:18
35:00
35
27:18
35:10
3
27:19
36:11
35
28:19
37:39
26
29:19
38:23
31
30:19
39:24
3
30:20
39:48
42
31:20
40:32
8
31:21
40:47
24
32:21
41:19
31
33:21
41:44
15
33:22
42:06
35
34:22
42:13
3
34:23
42:59
3
34:24
43:21
35
35:24
43:58
35
36:24
44:57
31
37:24
45:46
24
38:24
46:20
4
38:25
46:48
31
39:25
47:21
36
40:25
47:36
10
40:26
47:55
31
41:26
48:41
4
41:27
49:06
35
42:27
49:31
4
42:28
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca