SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Staršie žiačky
Číslo
381
Čas
17:20
Dátum
03.04.2023
Miesto
ŠH Pezinok
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
ŠKH Agrokarpaty Pezinok
B
Hostia
HC Tatran Stupava A
Konečný
výsledok
8
50
Polčas
(25')
5
26
Výsledok
(50')
8
50
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
33
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Tamara Cholujová
28567
2
Lenka Kókaiová
28460
3
Simona Baumann
25249
1;2
2
5
Alexandra Baďurová
26836
6
Hanka Helcmanovská
26843
4;5
7
3
7
Zuzka Kokaiová
XXX16
8
Nikola Frťalová
25220
6;8
2
9
Ria Vavrová
25218
16
Alexandra Cholujová
28452
3
1
99
Dulíková Romana, 25221
XXX11
A
ZVD:
Dana Mečírová
Podpis:
B
Tréner:
Viola Gaburová
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
10:57
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Anežka Stránska
05014
3
Nina Malcherová
29216
10
30;37;38;39;42
6
7
Natália Kroneková
29111
25
1
8
Johana Zelenáková
06499
13
Vanda Smolárová
28483
4;7
27;29;31;34;35;41
8
20
Lara Valentovičová
04991
5;6
2
30
Barbora Karkušová
04984
28;32;33;36;45;46;48
7
38
Tamara Horecká
29474
2;3;12;17;18;23
50
7
41
Lucia Miškolciová
29197
14;16;24
43
4
44
Šárka Vargončíková
06548
1;8;[9];11
40;44
6
87
Barbora Sára Jánošová
30605
13;15;19;20;21;22;26
47;49
9
A
ZVD:
Peter Horecký
Podpis:
B
Tréner:
Roman Vígh
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2022
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Ing. arch. Martin Šipoš
Zdravotná služba:
Časomerač:
Roland Karkó
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Baďurová Dana
Podpis:
Rozhodca:
Marco Marušinec
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:17
3
1:0
00:52
44
1:1
01:13
38
1:2
03:35
38
1:3
03:52
3
2:3
04:15
16
3:3
05:30
13
3:4
06:09
20
3:5
06:36
20
3:6
07:25
13
3:7
08:17
44
3:8
08:57
44
3:9
10:27
3
3:10
10:45
44
3:11
11:05
38
3:12
11:20
6
4:12
12:15
87
4:13
13:42
41
4:14
15:00
87
4:15
16:38
41
4:16
18:13
38
4:17
19:03
38
4:18
19:36
87
4:19
20:56
87
4:20
21:37
87
4:21
21:58
87
4:22
22:17
6
5:22
22:39
38
5:23
23:25
41
5:24
23:56
7
5:25
24:29
87
5:26
2.polčas
m's''
A
B
akcia
25:27
13
5:27
27:19
30
5:28
28:20
13
5:29
29:26
3
5:30
30:20
13
5:31
30:49
30
5:32
31:09
30
5:33
31:37
8
6:33
31:47
13
6:34
32:36
13
6:35
33:06
30
6:36
33:43
3
6:37
35:33
3
6:38
36:23
3
6:39
36:50
44
6:40
38:00
6
7:40
38:24
13
7:41
38:51
3
7:42
39:38
41
7:43
40:17
44
7:44
42:42
30
7:45
44:29
30
7:46
45:16
87
7:47
46:22
8
8:47
47:09
30
8:48
48:13
87
8:49
49:17
38
8:50
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca