SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
BKZHá - mini 4+1
Číslo
Čas
10:00
Dátum
13.12.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Malacky CH
B
Hostia
ŠKP PB CH
Konečný
výsledok
7
7
Polčas
(5')
3
2
Výsledok
(10')
7
7
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Neznamy Hrac 16
XXX16
2
Neznamy Hrac 13
XXX13
3
5
2
3
Neznamy Hrac 15
XXX15
1
1
4
Neznamy Hrac 10
XXX10
4;6
2
5
Neznamy Hrac 11
XXX11
2
7
2
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Juraj Martin Rohal
26466
7
1
3
Viktor Lukas
26304
3
1
7
Max Podstrelenec
28174
4
1
13
Gregor Jozef Korytár
25695
1
5;6
3
21
Viktor Kolenič
27908
2
1
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:42
3
1:0
02:08
13
1:1
03:28
21
1:2
04:09
5
2:2
04:45
2
3:2
2.polčas
m's''
A
B
akcia
05:06
3
3:3
05:35
4
4:3
05:57
7
4:4
06:12
13
4:5
06:40
2
5:5
07:05
13
5:6
07:36
4
6:6
08:03
1
6:7
09:28
5
7:7
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca